Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Journal of Institutional Economics

Hayekian Welfare States: Explaining the Coexistence of Economic Freedom and Big Government

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Bergh, Andreas (2020). ”Hayekian Welfare States: Explaining the Coexistence of Economic Freedom and Big Government”. Journal of Institutional Economics 16(1), 1–12. doi.org/10.1017/S1744137419000432

Författare
Andreas Bergh

Vanligen mäts den offentliga sektorns storlek med totala skatter eller offentliga utgifter. Dessa mått fångar emellertid inte hur mycket kunskap som centrala beslutsfattare måste ha för att den skattefinansierade verksamheten ska bli framgångsrik. Allt som staten gör är inte lika beroende av kunskapen hos dessa beslutsfattare.