Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Management & Organizational History

The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Henrekson, Magnus , Odd Lyssarides och Jan Ottosson (2021). ”The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case”. Management & Organizational History 16(1), 65–87. doi.org/10.1080/17449359.2021.1950553

Författare
Magnus Henrekson, Odd Lyssarides, Jan Ottosson

Sverige beskrivs ofta som ett land där den sociala rörligheten är hög, men forskningen visar samtidigt att rörligheten minskar kraftigt strax under toppen av inkomst- och förmögenhetsfördelningen. I denna uppsats studerar vi den sociala bakgrunden hos en extrem elitgrupp i samhället: vd:arna för de 30 största svenska börsnoterade företagen. Resultaten visar bl.a. att även om socialgrupp I är kraftigt överrepresenterad så har en betydande andel bland dem som är födda före 1950 arbetarbakgrund.