Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 690

The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right?

Specialisering nödvändig när uppfinningar kommersialiseras

Working Paper
Referens
Braunerhjelm, Pontus och Roger Svensson (2007). ”The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right?”. IFN Working Paper nr 690. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pontus Braunerhjelm, Roger Svensson

Vilken roll bör uppfinnaren ha då uppfinningar lanseras? I en ny studie visar vi att kommersialiseringen blir mer framgångsrik om en entreprenör har ansvaret än om uppfinnaren själv är ansvarig. Förklaringen är att det krävs olika typer av kompetens och resurser för att uppfinna och kommersialisera. Det är dock viktigt att uppfinnaren är involverad som konsult eller anställd under kommersialiseringen, eftersom produkten ofta behöver anpassas tekniskt till marknadens behov.

Schumpeter, som anses vara entreprenörteorins fader, hävdade att de tre stadierna uppfinning, innovation och imitation var helt separata och utfördes av olika aktörer. Medan uppfinnaren tog fram uppfinningen, så var det entreprenören som lanserade den nya produkten på marknaden. I en ny empirisk studie visar vi att kommersialiseringen blir mer framgångsrik om patentet säljs, licensieras eller om uppfinnaren är anställd av en entreprenör, jämfört med alternativet att uppfinnaren kommersialiserar patentet i sitt egna – antingen redan existerande eller nya – företag. Detta beror på att det krävs en viss typ av kompetens för att uppfinna en ny produkt, medan en lyckosam marknadsintroduktion ställer krav på andra kompetenser och resurser. Här bekräftas sålunda Schumpeters teser.

Ett annat viktigt resultat är att kommersialiseringen dock blir mer lyckosam om uppfinnaren har en aktiv roll som konsult eller anställd. Uppfinnaren har nämligen ofta den tekniska kunskap som krävs för att anpassa produkten till marknadens behov. Entreprenören riskerar dessutom inte att uppfinnaren tar fram efterföljande konkurrerande uppfinningar. Detta tog Schumpeter inte hänsyn till i sin analys.

En rekommendation till uppfinnare som själva är ägare till sina patent är därför att sälja eller licensiera patentet till ett företag med erfarenhet av innovationer. Företaget bör å sin sida försäkra sig om att uppfinnaren är med under kommersialiseringen.

Varför låter inte alla uppfinnare entreprenörer sköta kommersialiseringen om detta alternativ är mer framgångsrikt? Tidigare studier har visat att uppfinnare och de minsta företagen ofta är överoptimistiska om sin egen kapacitet och sina uppfinningar. Uppfinnarna har dessutom ett informationsövertag jämfört med potentiella tillverkande företag och entreprenörer. Detta leder till höga sök- och kontraktskostnader och att för få patent säljs och licensieras.

Vi använder en unik databas över svenska patent beviljade till uppfinnare och småföretag. Svarsfrekvensen är hela 80 %. I databasen kan man observera om, när och hur patenten kommersialiseras, vinstutfall vid kommersialiseringen och vilka strategier som ägarna har valt.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se