Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 862

Globalization and Absolute Poverty – A Panel Data Study

Globalisering och fattigdomsminskning går hand i hand

Working Paper
Referens
Bergh, Andreas och Therese Nilsson (2011). ”Globalization and Absolute Poverty – A Panel Data Study ”. IFN Working Paper nr 862. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Andreas Bergh, Therese Nilsson

De senaste årtiondena har den ekonomiska och sociala globaliseringen ökat kraftigt. I detta papper undersöks om och hur globaliseringen påverkar andelen som lever i absolut fattigdom i världens fattigaste länder. Vi hittar två särskilt robusta samband: Både handelsliberaliseringar och ökade informationsflöden följs i genomsnitt av signifikant lägre fattigdomsnivåer. Ökad ekonomisk och social integration av fattiga länder i världsekonomin tycks alltså vara en framkomlig väg att uppnå FN:s så kallade millenniemål om minskad absolut fattigdom.

I denna uppsats undersöker vi empiriskt hur fattigdom i världens minst utvecklade länder samvarierar med ökad globalisering. Vi använder data från Världsbanken över andelen invånare i olika länder som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen. För att mäta globalisering, använder vi ett särskilt index som kvantifierar ekonomisk globalisering med hjälp av data kring handelsflöden och investeringar. Indexet ger även ett mått på hur liberal handelspolitiken är genom att använda tullsatser och andra handelshinder. Analysen täcker över 100 länder och bygger på data från 1988 till 2007.

Indexet mäter även olika typer av social globalisering genom att använda data över bland annat telefoni, internetanvändning, invandring, och turism. Det visar sig att den sociala aspekten av globaliseringen är väl så viktig som den ekonomiska.

Tidigare har forskning antagit att globalisering är tillväxtfrämjande och därför också leder till minskad fattigdom. Vår analys tyder dock på att en stor del av globaliseringens effekt på fattigdomen inte fångas upp av den ekonomiska tillväxten. Globalisering tycks vara särskilt fattigdomsminskande i länder med stor informell och rural sektor, något som exempelvis kan förklaras av ökat mobiltelefonanvändande som förbättrar marknadernas funktionssätt i många fattiga länder, i synnerhet på landsbygden.

Vi undersöker också om sambandet mellan globalisering och fattigdom beror på graden av rättsstat, graden av demokrati eller graden av korruption. Inga starka mönster framkommer, vilket tyder på att handelsliberalisering och informationsflöden tenderar att följas av minskad fattigdom även i mindre demokratiska länder utan välfungerande samhällsinstitutioner.


IFN Working Paper nr 862: ”Globalization and Absolute Poverty – A Panel Data Study”, har författats av Andreas Bergh (IFN och Lunds universitet) och Therese Nilsson (Lunds universitet).