Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 927

International Mergers with Financially Constrained Owners

Försäljning av företag till utländska ägare kan stimulera inhemska investeringar

Working Paper
Referens
Berg, Aron, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2012). ”International Mergers with Financially Constrained Owners ”. IFN Working Paper nr 927. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Det finns en allmän föreställning att det är bättre för ett land att inhemska ägare är köpare istället för säljare i stora företagsfusioner, eftersom inhemska ägare föredrar sina hemmamarknader vid framtida investeringar. I denna studie visar vi dock att företagsförsäljningar tvärtom kan leda till fler investeringar på inhemska tillväxtmarknader då inhemska ägare får finansiella resurser samtidigt som utländska resurser blir fastlåsta i inhemska lokala tillgångar.

Internationella företagsfusioner är en viktig del i dagens internationella strukturomvandling. Den existerande forskningen har fokuserat på hur dessa fusioner påverkar det fusionerade företagets utveckling. Den säljande ägaren är dock ofta en skicklig företagsägare eller ett företag som säljer av en division, och ofta möter dessa ägare finansiella begränsningar på lånemarkanden. Detta innebär att de internationella fusionerna kommer att få samhällsekonomiska effekter genom att de påverkar säljarens framtida investeringar.

För att undersöka hur internationella företagsfusioner påverkar ett lands välfärd i situationer då säljaren kan investera i nya verksamheter efter försäljningen, formulerar vi en teori där vi kan identifiera faktorer som bestämmer vem som blir köpare och vem som blir säljare i en internationell företagsfusion. I analysen visar vi att en internationell företagsfusion kan drivas av att säljaren är finansiellt begränsad och säljer sitt företag för att kunna göra mer lönsamma investeringar på tillväxtmarknader. Att förhindra utländska uppköp på den inhemska marknaden kan således visa sig vara till nackdel, då detta kan leda till att säljarens ekonomiska förmåga att nyinvestera begränsas.

Vidare visar vi att lokala investeringsgarantier i samband med företagsförsäljningar, där det köpande företaget endast kan köpa under löfte att vissa följdinvesteringar genomförs, kan vara kontraproduktiva. Orsaken är att försäljningspriset blir lägre och därmed riskerar framtida investeringar i tillväxtmarknader att bli lägre eftersom den säljande företagsägarens ekonomiska resurser begränsas.

En policyrekommendation som följer av vår analys är att förvärvskonkurrenslagen bör tillämpa ett så kallat finansiellt effektivitetsförsvar för att tillåta förvärv som kan skapa finansiella resurser för säljande part.


IFN Working Paper nr 927, "International Mergers with Financially Constrained Owners", är författat av Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck, och Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se