Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 952

Employment Protection and Parental Child Care

Anställningsskydd kan påverka föräldrarelaterad frånvaro

Working Paper
Referens
Olsson, Martin (2013). ”Employment Protection and Parental Child Care”. IFN Working Paper nr 952. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Martin Olsson

Ett uppluckrat anställningsskydd kan påverka föräldrars uttag av föräldrapenning och vab. I denna studie visas att ett svagare anställningsskydd kan minska uttag av föräldrarelaterad frånvaro. Resultaten baseras på den variation i anställningsskydd som uppstod när det så kallade tvåundantaget infördes i januari 2001 för företag med högst tio anställda.

Att få familjeliv och yrkesliv att gå ihop är något som hör vardagen till för många föräldrar. För att underlätta för yrkesarbetande föräldrar har en rad familjepolitiska åtgärder såsom betald föräldraledighet och subventionerade dagisplatser införts. Dessa typer av åtgärder har visat sig påverka fertilitetsbeslut samt föräldrars villighet att ta ut föräldraledighet. Men det är fortfarande oklart hur arbetsmarknadsinstitutioner som inte är familjeorienterade påverkar föräldrar och deras möjlighet att kombinera familjeliv med ett yrkesliv.

Anställningsskydd påverkar frånvarobeteendet
Tidigare studier har visat att graden av anställningsskydd kan påverka anställdas sjukfrånvarobeteende. I denna studie visar jag att även föräldrarelaterad frånvaro, det vill säga föräldraledighet och vab, kan påverkas av ett uppluckrat anställningsskydd. Jag använder den variation som uppstod mellan små och stora företag när företag med högst tio anställda från och med år 2001 tilläts att undanta två anställda från den så kallade sist-in-först-ut-regeln i Las. Genom att jämföra uttag av föräldrapenning och vab hos anställda i små företag med uttaget hos anställda i stora företag, före och efter tvåundantaget, uppskattar jag att det uppluckrade anställningsskyddet minskade det totala dagar av föräldrapenning med i genomsnitt 10,6 procent bland anställda i små företag. För vab uppskattas minskningen att vara 5,5 procent i genomsnitt.

Hur ska vi förstå sambandet?
Att det uppluckrade anställningsskyddet i och med tvåundantaget år 2001 minskar uttaget av föräldrarelaterad frånvaro bland anställda i små företag är intressant i sig. Men för att få en bättre förståelse av varför uttaget minskar är det viktigt att försöka förstå de bakomliggande mekanismerna. Jag finner att två mekanismer tycks kunna förklara det minskade uttaget. Den första mekanismen är en sorteringseffekt som beror på att tvåundantaget ändrar sammansättningen av anställda i små företag. Den andra mekanismen som tycks vara viktig är en beteendeeffekt, det vill säga att det uppluckrade anställningsskyddet medför att anställda blir mindre benägna att ta ut föräldrarelaterad frånvaro.


IFN Working Paper nr 952, "Employment Protection and Parental Child Care", är författat av Martin Olsson, Institutet för Näringslivsforskning.