Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1020

Local Competitiveness Fostered through Local Institutions for Entrepreneurship

Lokala institutioner viktiga för företagsklimatet

Working Paper
Referens
Andersson, Martin och Magnus Henrekson (2014). ”Local Competitiveness Fostered through Local Institutions for Entrepreneurship”. IFN Working Paper nr 1020. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Martin Andersson, Magnus Henrekson

Det finns i dag en betydande samsyn om att det institutionella ramverket är avgörande för ett lands företags- och entreprenörsklimat. Forskningen visar att även lokala institutioner – såväl formella som informella – kan ha betydelse för det lokala företagsklimatet.

I denna uppsats, skriven för Oxford Handbook of Local Competitiveness, görs en omfattande genomgång av forskningsläget vad gäller det institutionella ramverkets betydelse för det lokala företagsklimatet. Författarna konstaterar att, även om det är sant att goda lokala betingelser för entreprenörskap och företagande måste skapas inom ramen för ett nationellt regelverk, så kan ändå mycket åstadkommas på lokal (och regional) nivå. Så är fallet både vad gäller formella och informella institutioner.

Förmånliga lokala institutioner är av avgörande betydelse för att befrämja entreprenörskap och företagssamhet med en hög tillväxtpotential (high impact entrepreneurship). Dels ökar potentialen hos existerande företag och entreprenörer, dels attraheras företag, entreprenörstalanger och kompetenta personer till trakten i fråga.

Viktiga områden som analyseras är beskattning, smidigheten i administrativa processer och tillståndsgivning, kvaliteteten på den lokala och regionala infrastrukturen, plan- och byggregler och dessas tillämpning samt kvaliteten på de offentliga välfärdstjänsterna, särskilt skolor och hälsovård.

I uppsatsen diskuteras också betydelsen av en bejakande entreprenörskultur. Här har forskningen påvisat stora skillnader även inom länder. Även om det också framkommit att sådana lokala kulturer är svåra att påverka är det inte omöjligt. Förbättringar i de formella regelverken för entreprenörskap och företagande ger grogrund för förändring även i entreprenörskulturer, vilket förstärker de positiva effekterna av förbättrade formella institutioner.


IFN Working Paper nr 1020, ”Local Competitiveness Fostered through Local Institutions for Entrepreneurship” är författat av Martin Andersson, Lunds universitet, och Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN).