Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1037

Pro-Competitive Rationing in Multi-Unit Auctions

Ny ransoneringsregel ger mer konkurrensmässiga bud på auktioner och börser

Working Paper
Referens
Holmberg, Pär (2014). ”Pro-Competitive Rationing in Multi-Unit Auctions”. IFN Working Paper nr 1037. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pär Holmberg

Börser och auktioner där multipla enheter handlas av t.ex. el, aktier, räntepapper och utsläppsrätter, använder ransoneringsregler när budgivningen blir oavgjord. Så är fallet när det finns två eller flera budgivare med samma marginella bud, dvs. säljbud vid högsta accepterade pris eller köpbud vid lägsta accepterade pris. 

I denna uppsats presenteras en ny ransoneringsregel som ger mer konkurrensmässig budgivning på den här typen av auktioner och börser. Det innebär att säljbud bjuds in närmare säljarens sanna kostnad och att köpbud bjuds in närmare köparens sanna värdering, vilket gör handeln effektivare. Förbättringarna blir särskilt påtagliga för finansiella marknader.

På auktioner där multipla enheter handlas är det vanliga förfarandet att marginella bud ransoneras proportionellt. Det innebär att den accepterade kvantiteten från ett marginellt bud är proportionell mot det marginella budets inbjudna kvantitet. Samma ransoneringsregel används ibland även i börshandeln. Alla säljbud under och alla köpbud över marginella bud accepteras i sin helhet, både på auktioner och på börser.

Budgivningen på auktioner och börser är strategisk, särskilt när det finns få budgivare. Budgivare ökar sin vinst genom att lägga säljbud över deras sanna kostnad att tillhandahålla enheterna eller lägga köpbud under deras sanna värdering av enheterna. 

Uppsatsen utvärderar en grupp av nya ransoneringsregler genom att teoretiskt beräkna hur budgivningen påverkas av ransoneringsregeln. Varje budgivare antas välja sina bud i syfte att maximera sin vinst. Precis som på en elbörs, räntepappersauktion eller aktiebörs, kan en budgivare lägga flera bud vid olika priser.            

Handeln blir effektivare
Uppsatsen visar att konkurrensen i budgivningen kan förbättras om ransoneringsregeln prioriterar marginella säljbud med stor volym när marknadspriset är lågt och marginella säljbud med liten volym när marknadspriset är högt.

På motsvarande sätt blir köpbud mer konkurrensmässiga om ransoneringsregeln prioriterar marginella köpbud med stor volym när marknadspriset är högt och marginella köpbud med liten volym när marknadspriset är lågt.  

Den förbättrade konkurrensen innebär att säljbud bjuds in närmare säljarens sanna kostnad och att köpbud bjuds in närmare köparens sanna värdering.  Resultatet blir lägre transaktionskostnader och en effektivare handel.

Förbättringen är störst på finansiella marknader
Förbättringen är särskilt påtaglig för de auktioner och börser där inkomna bud tenderar att samlas på ett fåtal prisnivåer, vilket ofta är fallet på finansiella marknader. I de fall där alla bud samlas på två prisnivåer har den nya ransoneringsregeln nästan samma effekt på budgivningen som en fördubbling av antalet budgivare. 


IFN Working Paper nr 1037, "Pro-Competitive Rationing in Multi-Unit Auctions", är författat av Pär Holmberg, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). 

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se