Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1057

Cross-Border Acquisitions and Restructuring: Multinational Enterprises and Private Equity Firms

Internationella förvärv: Multinationella företag eller private equity-fonder?

Working Paper
Referens
Baziki, Selva, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg (2015). ”Cross-Border Acquisitions and Restructuring: Multinational Enterprises and Private Equity Firms”. IFN Working Paper nr 1057. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Selva Baziki, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson, Joacim Tåg

En allt större andel av utländska förvärv genomförs av private equity-fonder. I denna uppsats bygger vi upp en analysram för internationella uppköp. Sedan undersöks bestämningsfaktorer och samhällsekonomiska effekter av utländska private equity-förvärv i jämförelse med förvärv som genomförs av multinationella företag.

Det är välkänt att internationella förvärv är viktiga i den pågående internationella struktur omvandlingen. Det är mindre känt att över 8 procent av alla internationella förvärv är genomförda av internationella private equity-fonder som förvärvar målföretag med syfte att effektivisera företagen och sälja dem vidare. Andelen varierar mycket över tid (se figur 1), mellan industrier och mellan länder.

Syftet med denna uppsats är att öka vår kunskap om bestämningsfaktorerna bakom internationella förvärv av private equity-fonder, hur de skiljer sig från internationella förvärv som genomförs av multinationella företag, samt om samhällsekonomiska effekter av internationella förvärv av private equity-fonder.

Figur 1: Andelen utlänska förvärv som gjorts av private equity-företag i förhållande till det totala antalet utländska förvärv.

Konkurrens mellan private equity-fonder och multinationella företag
Analysen tar sin utgångspunkt i att private equity-fonder konkurrerar med multinationella företag när de ska förvärva målföretag internationellt. Genom sin erfarenhet av att omstrukturera företag har private equity-fonder en fördel i att öka produktiviteten i målbolagen. Ett multinationellt företag har istället en fördel i att det har en driftsfördel genom upparbetade företagsspecifika tillgångar samt en kassa genom upparbetade vinster vilket gör att de lättare kan finansiera internationella förvärv.

Analysen visar att synergier mellan företagsspecifika tillgångar är till fördel för multinationella företag. En högre räntenivå i ekonomin försämrar inte private equity-fondens möjlighet till utköp trots att dess räntekostnader ökar. Varför? Den ökade räntenivån ökar även alternativkostnaden för multinationella företagens kassa vilket gör att deras betalningsvilja minskar i motsvarande utsträckning.

Dock visar analysen att om riskpremien i ekonomin minskar kommer private equity-fonders möjligheter till utköp att öka då finansieringen för uppköpen blir billigare.

Analysen lyfter även fram att utvecklingen av välfungerande inhemska finansmarknader ökar förekomsten av uppköp av utländska private equity-fonder då välfungerande finansmarknader gör det lättare för private equity-fonder att sälja de företag de köper upp.

Diskriminera inte private equity-fonder
Ett potentiellt problem med internationella förvärv som genomförs av multinationella företag är att de kan vara drivna av marknadsmaktsmotiv, dvs. det multinationella företaget köper upp ett inhemskt företag för att minska priskonkurrensen på den inhemska marknaden.

Vår analys visar att förvärv utförda av private equity-fonder kan stärka konkurrensen på den inhemska marknaden genom att blockera sådana marknadsmaktsdrivna förvärv av multinationella företag.

I den ekonomisk-politiska debatten har olika medel diskuterats för att motverka private equity-förvärv, eftersom private equity som ägandeform varit ifrågasatt.

En policyslutsats från studien är dock att utländska private equity-fonder inte bör diskrimineras, då dessa förvärv kan stärka konkurrensen på produktmarknaden på lång sikt genom att hindra konkurrenshämmande uppköp av etablerade multinationella företag.


IFN Working Paper nr 1057, "Cross-Border Acquisitions and Restructuring: Multinational Enterprises and Private Equity Firms" är författat av Selva B. Baziki, Uppsala Universitet, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg, Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se

Joacim Tåg

+46 (0)8 665 4524
joacim.tag@ifn.se