Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1119

Burying the Bumblebee Once and for All: Does Big Government Hurt Growth Less in High-Trust Countries?

Länder med hög social tillit inte immuna mot tillväxthämmande politik

Working Paper
Referens
Bergh, Andreas och Christian Bjørnskov (2016). ”Burying the Bumblebee Once and for All: Does Big Government Hurt Growth Less in High-Trust Countries? ”. IFN Working Paper nr 1119. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Andreas Bergh, Christian Bjørnskov

Länder med hög social tillit, där människor i hög utsträckning instämmer i påståendet att man kan lita på människor i allmänhet, åtnjuter flera fördelar. Hög tillit främjar den ekonomiska utvecklingen och gör det lättare att få generösa välfärdsystem att fungera. Betyder detta att länder med hög tillit är skyddade från de negativa effekterna av en stor offentlig statsmakt som dokumenterats i andra studier? I denna uppsats visas att så inte är fallet.

I en handfull länder på jorden, däribland Sverige, instämmer över 60 procent i påståendet ”Man kan lita på människor i allmänhet”. En rad studier har undersökt effekterna av att ha hög social tillit i ett land och visat på flera fördelar.

Särskilt intressant är att flera artiklar pekat på ett orsakssamband mellan social tillit och långsiktig ekonomisk tillväxt. Andra har visat att länder där tilliten var hög redan före välfärdsstatens expansion varit mer benägna och kapabla att bygga ut de offentliga trygghetssystemen. Tilliten är således en viktig förklaring till hur ett land som Sverige kunnat kombinera höga skatter med relativt god ekonomisk utveckling.

Tillit främjar både välfärdsstat och ekonomisk tillväxt
Samtidigt visar annan forskning att det i rika länder finns ett negativt samband mellan den offentliga sektorns storlek och ekonomisk tillväxt. Även om mycket av vad staten gör sannolikt är tillväxtfrämjande tycks det alltså finnas en gräns ovanför vilken de negativa effekterna av höga skatter och en stor offentlig sektor väger tyngre än fördelarna.

En fråga som dock inte ställts tidigare är om detta samband gäller oavsett graden av social tillit. Eller är det så att hög tillit gör att länder tål en större offentlig sektor innan ekonomin tar skada?

Vi undersöker denna fråga genom att studera 66 länder under perioden 1970-2010. Vi hittar vissa tecken på att tillväxten i länder med hög tillit inte är lika känslig för den offentliga sektorns storlek, men dessa resultat är inte robusta och drivs av länder där vi har osäker information om hur hög tilliten faktiskt är.

Privata investeringar trängs ut
Det tydligaste och mest robusta samband vi hittar pekar i motsatt riktning: i länder med hög tillit tränger offentliga utgifter undan privata investeringar i större utsträckning. Denna undanträngningseffekt är relativt stor och innebär att länder med hög tillit totalt sett inte undkommer risken att den offentliga sektorns storlek hämmar tillväxten.


IFN Working Paper nr 1119, "Burying the Bumblebee Once and for All: Does Big Government Hurt Growth Less in High-Trust Countries?", är författat av Andreas Bergh, Andreas.Bergh@ifn.se, och Christian Bjørnskov, Århus universitet.