Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1175

Payroll Taxes and Firm Performance

Effekten av sänkta arbetsgivaravgifter på vinster, investeringar och produktivitet

Working Paper
Referens
Kaunitz, Niklas och Johan Egebark (2017). ”Payroll Taxes and Firm Performance”. IFN Working Paper nr 1175. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Niklas Kaunitz, Johan Egebark

Hur påverkas företag av sänkta lönekostnader? Vi svarar på denna fråga genom att studera effekterna av en svensk reform som väsentligt minskade arbetsgivaravgiften för anställda i åldrarna 19–25 år.

Syftet med reformen, som genomfördes år 2007, var att minska ungdomsarbetslösheten genom att stimulera företag att anställa unga personer. Vi använder ålderssammansättningen hos företagens anställda innan reformen genomfördes (dvs. år 2006) för att undersöka hur företag reagerar på en plötslig sänkning av lönekostnaderna.

Vi visar att det inte finns någon effekt på företagsnedläggningar eller på företagens lönsamhet under två år efter reformens genomförande. Inte heller finner vi någon effekt på investeringar, vilket förmodligen förklaras av den korta undersökningsperioden. Slutligen tyder våra resultat på att de anställdas produktivitet sjönk, vilket är i linje med ekonomisk teori.


IFN Working Paper nr 1175, "Payroll Taxes and Firm Performance", är författat av Niklas Kaunitz, Stockholms universitet, och Johan Egebark, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Arbetsförmedlingen. Kontakta författarna för mer information: johan.egebark@ifn.se och niklas.kaunitz@sofi.su.se.