Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1185

Deregulation and Regional Specialization: Evidence from Canadian Agriculture

Avreglering ledde till effektivare geografisk fördelning av jordbruksproduktion

Working Paper
Referens
Carter, Colin A. och Shon Ferguson (2017). ”Deregulation and Regional Specialization: Evidence from Canadian Agriculture”. IFN Working Paper nr 1185. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Colin A. Carter, Shon Ferguson

I Kanada avreglerades ett av världens största statliga handelsföretag inom jordbruket 2012. En av de viktigaste grödorna som företaget reglerade var maltkorn. Denna studie visar att reformen hade betydande effekter på den geografiska fördelningen av maltkornsproduktion i västra Kanada.

Statliga handelsföretag förekommer i många sektorer, men är särskilt vanliga inom jordbruket. Före 2012 köpte det statliga handelsbolaget Canadian Wheat Board (CWB) allt maltkorn från odlare i västra Kanada.

Alla odlare fick samma pris, korrigerat för transportkostnader som var högt korrelerade med avståndet till exporthamnen vid kusten. CWB hade således både köparmonopol och säljarmonopol på maltkorn producerad i västra Kanada.

Från centralstyrning till en fri marknad
Efter 2012 avskaffades monopolet och växtodlare började sälja sitt maltkorn direkt till inhemska mälterier (där korn omvandlas till malt) eller andra aktörer som sålde grödan vidare på exportmarknaden.

Handelsteori förutsäger att bönder som befinner sig nära ett mälteri har en så kallad komparativ fördel vid odling av maltkorn jämfört med bönder lokaliserade längre bort, vilket innebär att de förra är relativt mer effektiva i sin produktion.

Tanken med reformen var att en fri prissättning skulle uppmuntra till en anpassning av det regionala produktionsmönstret så att komparativa fördelar utnyttjades bättre.

Reformen gynnade odlare nära mälterier
Med hjälp av detaljerade produktionsdata visar studien att maltkornsproduktionen ökade efter avregleringen i områden som låg relativt nära mälterier. Dessutom skiftades maltkornsproduktionen efter reformen till regioner med klimatförhållanden som är gynnsamma för denna typ av gröda.

Förändringen i de regionala produktionsmönstren efter avregleringen kan förklaras av effektivitetsvinster i kombination med transportsbesparingar. Resultaten tyder på att reformen hade en ojämn effekt på böndernas ekonomi; det var främst skickliga maltkornsodlare som låg nära mälterier som drog störst fördel av reformen.


IFN Working Paper 1185, “Deregulation and Regional Specialization: Evidence from Canadian Agriculture”, är författat av Colin Carter, UC Davis och Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på shon.ferguson@ifn.se.