Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1186

Verifying High Quality: Entry for Sale

Tidig lansering av innovationer ger bättre betalt

Working Paper
Referens
Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Roger Svensson (2017). ”Verifying High Quality: Entry for Sale”. IFN Working Paper nr 1186. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson, Roger Svensson

Asymmetrisk information mellan entreprenörer och företag gör det svårt att få bra betalt för högkvalitativa uppfinningar. Entreprenören kan dock göra en tidig lansering av innovationen, vilket gör att etablerade företag blir varse om dess kvalitet. Vi visar att budkonkurrens då gör att entreprenören kan få bättre betalt för innovationen.

När väljer en entreprenör att sälja sin uppfinning och när väljer han att lansera den själv på marknaden? Traditionell teori förutsäger att om det finns ett informationsglapp mellan säljare och köpare, så kommer bara produkter av låg kvalitet att säljas. Så behöver emellertid inte vara fallet på en marknad med ett fåtal konkurrerande företag, ett s.k. oligopol, om befintliga företag agerar i förebyggande syfte.

Tidig lansering signalerar kvalitet
I denna studie utvecklar vi en modell med asymmetrisk information om hur uppfinningar på oligopolmarknader kommersialiseras. Utgångspunkten i modellen är att en högkvalitativ innovation inte bara skapar en vinst för ägaren utan även minskar andra företags vinster. Vid direkt försäljning eller licensförfarande kan entreprenören inte få ut ett högt pris för en högkvalitativ uppfinning.

Genom en tidig lansering av innovationen på marknaden kan entreprenören emellertid signalera dess kvalitet för etablerade företag. Befintliga företag kommer då att bjuda över varandra i syfte att förebygga att en konkurrent kommer över uppfinningen. En budpremie uppstår därigenom för högkvalitativa uppfinningar.

Detta fenomen ger incitament för uppfinnare att utveckla högkvalitativa uppfinningar. Teorin förutsäger även att höga etableringskostnader hindrar egen lansering och gynnar förvärv.

Empiriskt stöd för budkonkurrens
Den empiriska analysen görs med hjälp av detaljerade data på svenska patent, som ägs av småföretag och uppfinnare. Resultaten bekräftar teorin och visar att ju högre kvalitet ett patent har, desto högre är sannolikheten att det förvärvas eller licensieras av ett befintligt företag och att detta sker genom budkonkurrens.

Men denna budkonkurrens sker bara när entreprenören först gjort en tidig lansering − inte när han säljer uppfinningen direkt. Dessutom visar resultaten att förekomsten av höga etableringskostnader gynnar direkta förvärv av patent. Entreprenörer utmanar sålunda inte bara etablerade oligopolistiska marknader genom nyetablering, utan även genom aggressiv utveckling och lansering av uppfinningar i syfte att få dem sålda.

Bättre fungerande marknader gynnar konsumenterna
Traditionellt har regeringar i OECD-länderna skattemässigt gynnat etableringen av småföretag för att dessa ska växa sig stora. Våra resultat visar att det går att motivera sådana åtgärder om de kombineras med insatser som skapar bättre fungerande marknader för förvärv och licenser. Genom att reducera kostnaden för att sälja en innovation ökar inte bara den direkta belöningen för entreprenörskap, utan det ger även incitament att utveckla högkvalitativa uppfinningar som kan komma konsumenterna till godo.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se