Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1201

What is the Cost of Privatization for Workers?

Hur ska vi förstå privatisering från ett samhällsperspektiv?

Working Paper
Referens
Olsson, Martin och Joacim Tåg (2018). ”What is the Cost of Privatization for Workers?”. IFN Working Paper nr 1201. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Martin Olsson, Joacim Tåg

I denna studie visar vi att privatiseringar av statliga och kommunala bolag i Sverige påverkar anställda negativt men leder till högre produktivitet i företagen.

Privatiseringar är återigen på agendan i både Europa och Asien, med statliga intäkter från privatiseringar som når rekordnivåer. Trots att många beslutsfattare är benägna att privatisera såväl statliga som kommunala företag är det fortfarande oklart hur privatiseringar påverkar anställda då forskningen främst fokuserat på företagsutfall. Den forskning som finns om anställda har typiskt använt sig av små urval från östeuropeiska länder.

Privatiseringar under två decennier studeras
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur anställda i offentliga företag påverkas vid en privatisering. Registerdata från Statistiska Centralbyrån används för att studera hur privatiseringar i Sverige de senaste två decennierna har påverkat anställda i termer av arbetslöshet, löneutveckling och benägenheten att starta eget företag.

Negativa effekter för anställda
Genom att över tid jämföra karriärer för anställda i statliga och kommunala bolag som privatiseras med anställda i offentliga bolag som inte privatiseras finner vi att privatiseringar påverkar anställda i genomsnitt genom:

  • ökad arbetslöshet
  • lägre löneinkomster på kort sikt
  • ökat egenföretagande

Vi finner ingen effekt på förtidspension, hälsa, eller sannolikheten att skilja sig. Flera bevis tyder på att ett ökat egenföretagande kommer av tidigare anställda startar eget i avsaknad av andra anställningsmöjligheter. Hela 72% av företagen som startas är enskilda firmor, inkomsterna uppgår till endast hälften av vad de tidigare tjänade som arbetstagare och de nya företagen anställer få personer och har låg produktivitet.

Positiva effekter för företagen 
På företagssidan finner vi att produktiviteten i företag som privatiseras ökar. Samtidigt är sysselsättningen oförändrad vilket tillsammans med resultaten för anställda tyder på att privatiseringar leder till högre personalomsättning.

Studiens främsta bidrag är att analysera hur anställda påverkas vid en privatisering. Genom att analysera effekter av privatiseringar på både anställda och företag ger den en ökad förståelse för de samhällsekonomiska konsekvenserna av privatiseringar.


IFN Working Paper nr 1201, "What is the Cost of Privatization for Workers?" är författat av Martin Olsson och Joacim Tåg, båda vid Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Martin Olsson via e-post på martin.olsson@ifn.se.