Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1209

Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line II: Multiple Plants and Nodal Price Derivatives

Finansiella kontrakt på en elmarknad med flaskhalsar

Working Paper
Referens
Ruddell, Keith (2018). ”Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line II: Multiple Plants and Nodal Price Derivatives”. IFN Working Paper nr 1209. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Keith Ruddell

Flaskhalsar i elnätet splittrar upp elmarknaden i flera områden med olika priser. Denna uppsats analyserar konkurrensen på en elmarknad med finansiella kontrakt som gör att aktörer kan säkra sig mot prisskillnader. Med simuleringar identifierar jag finansiella positioner och ägarförhållanden som minskar risken för att flaskhalsar uppstår.

El handlas på auktioner där varje producent bjuder ut ett knippe säljordrar med olika begärda styckpriser, en utbudskurva. Så länge som nätet inte överbelastas accepteras säljordrar med de lägsta begärda priserna så att efterfrågan kan mötas till lägsta kostnad för konsumenterna.

Vid flaskhalsar splittras elmarknaden upp i mindre delmarknader med olika priser. Aktörer kan använda sig av finansiella kontrakt för att säkra sig mot prisskillnader i nätet. Finansiella transmissionsrättigheter (FTR) är ett exempel på ett sådant kontrakt.

Flaskhalsar kan uppstå vid marknadsmakt
Ett problem med flaskhalsar är att de delar upp elmarknaden i mindre delmarknader med färre producenter per marknad. Vid försvagad konkurrens blir elpriserna, och producenternas vinster, högre.

En farhåga är därför att producenter med marknadsmakt medvetet ändrar sin produktion så att flaskhalsar uppstår.

Ny beräkningsmodell
I denna uppsats utvecklar jag en ny beräkningsmodell. Modellen antar att varje producent väljer sin utbudskurva i syfte att maximera sin egen vinst, med hänsyn tagen till finansiella kontrakt. Med andra ord tar varje producent hänsyn till hur utbudskurvan påverkar priser, försäljning, flaskhalsar och intäkter från kontrakt.

Modellen kan användas för att i detalj simulera budgivningen på en elmarknad med flaskhalsar, finansiella kontrakt och bristfällig konkurrens.

Modellen kan även användas till att simulera en elmarknad där varje producent har sin produktion utspridd i nätet, så att denne har intäkter från olika elområden. 

Utspridd produktion och/eller kontrakt kan minska risken för flaskhalsar
Med simuleringar identifierar jag omständigheter som minskar risken för att flaskhalsar uppstår pga. marknadsmakt. En sådan faktor är att varje producent har sin produktion utspridd i elnätet, vilket innebär att denne blir mindre intresserad av att höja priset i ett område relativt andra områden.

Konsekvensen av flaskhalsarna blir ungefär densamma om kontrakt gör att en producent får intäkter från flera områden i elnätet.


IFN Working Paper nr 1209, "Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line II: Multiple Plants and Nodal Price Derivatives", är författat av Keith Ruddell, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta Keith på e-postadress Keith.Ruddell@ifn.se om du vill veta mer.