Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1230

Are Foreign Private Equity Buyouts Bad for Workers?

Riskkapitalbolagens hemvist spelar roll för anställda

Working Paper
Referens
Olsson, Martin och Joacim Tåg (2018). ”Are Foreign Private Equity Buyouts Bad for Workers?”. IFN Working Paper nr 1230. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Martin Olsson, Joacim Tåg

Vi studerar hur riskkapitalinvesteringar påverkar anställdas karriärer. Investeringar gjorda av utländska riskkapitalbolag påverkar inte anställdas karriärer, men det gör investeringar av inhemska bolag. Dessa investeringar efterföljs av högre arbetslöshet och lägre löner för anställda som jobbat på portföljbolaget när det köptes upp.

Riskkapitalinvesteringar i mogna företag, private equity buyouts, är kontroversiella då de ofta hävdas leda till nedskärningar av personalstyrkan samt lägre löner för anställda. Särskilt mycket kritik har utländska riskkapitalbolag fått och de har ofta porträtterats som ansiktslösa ägare som endast är ute efter att tjäna snabba pengar.

Olika aktörer – olika effekter?
Hur anställda påverkas kan teoretiskt skilja sig åt beroende på om investeringarna görs av inhemska eller utländska riskkapitalbolag. Inhemska bolag, som agerar långsiktigt på den lokala marknaden, kan vilja vårda sitt varumärke. Detta kan leda till mindre omfattande nedskärningar i personalstyrkan jämfört med utländska aktörer som agerar på den globala marknaden. Samtidigt kan inhemska bolag ha större kunskap om hur man kan kringgå arbetsmarknadsregleringar, vilket kan göra dessa bolag mer benägna att genomföra nedskärningar av personalstyrkan eller sänka anställdas löner.

Svensk evidens
I denna studie analyserar vi hur utländska och inhemska riskkapitalinvesteringar har påverkat anställdas karriärer i portföljbolagen. Totalt analyseras 115 utländska och 294 inhemska uppköp av svenska företag under åren 2002 till 2008. Vi jämför anställda i företag som erhåller riskkapital med anställda i liknande företag som inte erhåller något riskkapital.

Resultaten visar att riskkapitalinvesteringar av utländska riskkapitalbolag inte har påverkat de anställdas karriärer. Däremot finner vi att riskkapitalinvesteringar av inhemska bolag i genomsnitt har ökat arbetslöshetsrisken för anställda med 22 procent per år, ökat antalet dagar i arbetslöshet med 2 dagar per år samt minskat lönen med 7 procent per år.

Att investeringar av inhemska och utländska riskkapitalbolag har olika effekter på anställda tyder på att deras affärsmodeller skiljer sig åt. Studien analyserar inte varför skillnaderna uppstår. Men en möjlig förklaring kan vara att inhemska riskkapitalbolag har bättre lokal kunskap, vilket medför att de väljer att investera i andra typer av bolag än utländska riskkapitalbolag.


IFN Working Paper nr 1230, "Are Foreign Private Equity Buyouts Bad for Workers?", är författat av Martin Olsson och Joacim Tåg, Båda Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Vill du veta mer? Kontakta i så fall Martin Olsson, martin.olsson@ifn.se, eller Joacim Tåg, joacim.tag@ifn.se.