Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1307

Does Job Search Assistance Reduce Unemployment? Experimental Evidence on Displacement Effects and Mechanisms

Förstärkt arbetsförmedling leder till lägre arbetslöshet

Working Paper
Referens
Cheung, Maria m.fl. (2019). ”Does Job Search Assistance Reduce Unemployment? Experimental Evidence on Displacement Effects and Mechanisms”. IFN Working Paper nr 1307. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Maria Cheung, Johan Egebark, Anders Forslund, Lisa Laun, Magnus Rödin, Johan Vikström

Denna rapport utvärderar en försöksverksamhet med förstärkt arbetsförmedling. Vi finner att fler möten med en arbetsförmedlare leder till lägre arbetslöshet bland de inskrivna som får ta del av dem. Visserligen ökar arbetslösheten bland dem som inte får ta del av de extra mötena, men nettoeffekten är ändå en lägre arbetslöshet.

Arbetsförmedlare har till uppgift att ge stöd till arbetslösa som registrerar sig vid Arbetsförmedlingen. I ett storskaligt försök, som pågick under sex månader 2015, fick en slumpmässigt utvald grupp arbetslösa tillgång till extra möten med arbetsförmedlare under den första tiden av arbetslösheten. En jämförelsegrupp tog samtidigt del av Arbetsförmedlingens ordinarie service. Totalt deltog mer än 55 000 personer på 72 arbetsförmedlingskontor.

De som fick möjlighet till fler möten fick fler tips på relevanta lediga jobb att söka, vilket ledde till ett effektivare jobbsökande. Försöksgruppen kunde därmed lämna arbetslösheten snabbare än jämförelsegruppen.

Självfinansierad åtgärd
Jämförelsegruppen, som alltså inte tog del av de extra mötena, drabbades emellertid negativt av att extra möten infördes genom att arbetslösheten ökade i denna grupp. När hänsyn tagits till denna undanträngning beräknar rapportförfattarna att ett fullskaligt införande av förstärkt förmedlingsverksamhet för samtliga nyinskrivna minskar arbetslösheten med 0,2 procentenheter.

Enligt beräkningarna är den extra hjälpen självfinansierande, eftersom lägre arbetslöshet leder till besparingar i form av lägre kostnader för a-kassa. Vi finner således en nettoeffekt i form av minskad arbetslöshet vid förstärkt arbetsförmedling – både i den skala som faktiskt förekom under försöket och hypotetiskt vid ett fullständigt införande.

Personligt stöd avgörande
Det spelade ingen roll för utfallet om de extra mötena hölls på distans eller fysiskt på ett lokalt arbetsförmedlingskontor. Extra gruppmöten fungerade dock inte lika bra. Det avgörande tycks alltså ha varit att de arbetslösa fick personligt stöd.


IFN Working Paper nr 1307, "Does Job Search Assistance Reduce Unemployment? Experimental Evidence on Displacement Effects and Mechanisms", är författat av Maria Cheung, Arbetsförmedlingen, Johan Egebark, Arbetsförmedlingen och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Anders Forslund, IFAU och UCLS, Uppsala universitet, Lisa Laun, IFAU, Magnus Rödin, Arbetsförmedlingen, och Johan Vikström, IFAU och UCLS, Uppsala universitet. Vill du veta mer? Kontakta Johan Egebark, johan.egebark@ifn.se