Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1309

Power Against Random Expenditure Allocation for Revealed Preference Tests

Hur effektiva är nationalekonomernas tester av konsumenters rationalitet?

Working Paper
Referens
Hjertstrand, Per (2019). ”Power Against Random Expenditure Allocation for Revealed Preference Tests”. IFN Working Paper nr 1309. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Per Hjertstrand

Ett centralt begrepp inom nationalekonomisk forskning är hypotesen om nyttomaximering. Till exempel utgår mycket forskning från antagandet att konsumenter allokerar pengar i syfte att maximera nyttan. Denna uppsats finner att de metoder som tidigare använts för att testa om konsumenter nyttomaximerar inte är tillräckligt effektiva.

Många empiriska studier visar att konsumenter tenderar att vara rationella. Dessa studier har dock kritiserats för att använda metoder som inte är tillräckligt effektiva. Det vanligaste sättet att mäta effektiviteten är att först simulera data från en artificiell irrationell konsument och sedan testa om metoderna kan förkasta hypotesen att denna irrationella konsument är rationell. Ett problem är att de data som då simuleras inte överensstämmer med hur man tänker sig att en irrationell konsument ser ut.

Denna uppsats föreslår nya metoder för att simulera data från en artificiell irrationell konsument som bättre överensstämmer med hur en sådan konsument borde se ut. Dessa nya metoder utgår från att en irrationell konsument slumpmässigt spenderar en del av sin budget på vissa varor. Forskaren som använder dessa metoder kan själv välja hur stor del av budgeten som den irrationella konsumenten slumpmässigt allokerar. Dessa metoder kan användas för att mäta hur effektiva tester för rationalitet i själva verket är.

Experimentella data
De nya metoderna appliceras på experimentella data för 142 individer. Experimentdeltagarna fick information om priser samt en budget för två varor. Deltagarna fick sedan välja hur mycket av varje vara de ville konsumera. Tidigare studier har visat att de metoder som använts för att testa om individerna är rationella är effektiva. Denna uppsats visar dock på motsatsen och att experimentdeltagarna möjligtvis agerar irrationellt.


IFN Working Paper nr 1309, "Power Against Random Expenditure Allocation for Revealed Preference Tests”, har författats av Per Hjertstrand (Institutet för Näringslivsforskning, IFN). Vill du veta mer? Kontakta Per Hjertstrand på e-post: Per.Hjertstrand@ifn.se.