Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1318

‘Two Gentlemen Sharing’: Rental Discrimination of Same-Sex Couples in Portugal

Samkönade par diskrimineras på bostadsmarknaden

Working Paper
Referens
Gouveia, Filipe Rodrigues, Therese Nilsson och Niclas Berggren (2020). ”‘Two Gentlemen Sharing’: Rental Discrimination of Same-Sex Couples in Portugal ”. IFN Working Paper nr 1318. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Filipe Rodrigues Gouveia, Therese Nilsson, Niclas Berggren

Vi har genomfört ett experiment på den portugisiska hyresmarknaden för lägenheter för att undersöka om diskriminering av samkönade par förekommer. Resultaten visar att manliga par utsätts för diskriminering – de får ett positivt svar av hyresvärdar med 26 procent lägre sannolikhet än par bestående av en kvinna och en man.

Attityder mot homosexuella har blivit betydligt mer accepterande och liberala på senare år på de flesta håll i Europa. Dessutom har en rad juridiska reformer genomförts – bl.a. kan nu samkönade par gifta sig på samma villkor i många länder och diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden är också i regel förbjuden.

Men attityder varierar mellan människor, och lagar mot diskriminering är inte alltid lätta att tillämpa. Vi undersöker därför, för första gången i ett Medelhavsland med katolsk kultur, om det förekommer diskriminering av par av samma kön som vill skaffa lägenhet tillsammans. Värt att notera är att diskriminering mot personer på grund av sexuell läggning är förbjuden i Portugals grundlag sedan 2004.

Fiktiva par svarade på bostadsannonser
I april 2019 genomförde vi ett randomiserat brevexperiment. Vi svarade på 504 verkliga lägenhetsannonser på Portugals största webbaserade sajt för uthyrning av lägenheter, Custo Justo, med fyra typer av fiktiva svar. Innehållet i svaren var i stort sett detsamma förutom att typerna av par som sökte en bostad skiljde sig åt: man och man, kvinna och kvinna, man och kvinna, kvinna och man, där skillnaden i de två senare fallen rör könet på den i paret som svarade på annonsen. Det angavs att de var gifta. Samma hyresvärd fick ett svar från ett samkönat par och ett svar från ett olikkönat par. Samtliga lägenheter fanns i Lissabon eller Porto.

Manliga par diskrimineras mer än kvinnliga
Resultaten visar att sannolikheten att få ett positivt svar är 26 procent (eller 7–8 procentenheter) lägre för manliga samkönade par. Denna skillnad gentemot de heterosexuella paren är statistiskt säkerställd. Kvinnliga samkönade par har också en lägre sannolikhet att få ett positivt svar (10 procent eller 3 procentenheter), men där är skillnaden gentemot de heterosexuella paren inte statistiskt säkerställd. Det kan tyda på att manlig homosexualitet är mer utmanande än kvinnlig.

Diskrimineringen är större i de stadsdelar där befolkningen är äldre, där värdet på lägenheterna är högre och där hyran per kvadratmeter är högre. Något förvånande finner vi dock att diskrimineringen är avtagande i graden av religiositet i stadsdelen och i avståndet till centrum i de båda städerna. Att religiösa stadsdelar tycks mindre benägna att behandla samkönade sämre än andra kanske indikerar att portugisisk kristendom mer tar fasta på det kristna kärleksbudskapet än på en strikt sexualmoral.

Långt kvar till likabehandling
Denna studie belägger att det alltjämt förekommer diskriminering mot par av samma kön i Europa, trots att attityderna har blivit mer liberala och trots att lagstiftning mot diskriminering har införts på många håll. Denna ”dubbla liberalisering” gäller också Portugal, även om attityderna i t.ex. norra Europa är mer positiva. Resultaten i vår studie tyder på att det från politiskt håll är viktigt att inte tro att alla behandlas lika trots denna förändring i värderingar och lagstiftning – mer arbete kvarstår för att uppnå likabehandling i praktiken.


IFN Working Paper nr 1318, ”’Two Gentlemen Sharing’: Rental Discrimination of Same-Sex Couples in Portugal”, är författat av Filipe Rodrigues Gouveia, Lunds universitet, Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och Niclas Berggren, IFN och Ekonomihögskolan i Prag. Kontakta Therese Nilsson, therese.nilsson@nek.lu.se, om du vill veta mer.