Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1335

What Determines the Capital Share over the Long Run of History?

Vad bestämmer kapitalets andel av nationalinkomsten?

Working Paper
Referens
Bengtsson, Erik, Enrico Rubolino och Daniel Waldenström (2020). ”What Determines the Capital Share over the Long Run of History?”. IFN Working Paper nr 1335. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Erik Bengtsson, Enrico Rubolino, Daniel Waldenström

I denna studie analyserar vi utvecklingen av kapitalinkomsternas andel av nationalinkomsten, den så kallade kapitalandelen, med hjälp av en ny, unik historisk databas som täcker 20 industriländer under en period upp till 130 år.

Den specifika frågeställningen handlar om att kartlägga bestämningsfaktorer till kapitalandelens utveckling över tid. Metoden är att studera särskilt betydelsefulla historiska händelser som kan ha påverkat faktorer med relevans för kapitalandelen.

Dessa händelser är: införandet av allmän rösträtt i 1900-talets början, jämna valvinster för vänsterregeringar, avkolonialiseringen, begränsningar av fackföreningars handlingsfrihet, samt krig. Analysmetoden bygger på att dessa betydelsefulla händelser ofta har inträffat plötsligt och att de har påverkat specifika dimensioner, vilket möjliggör att mäta orsakssamband och därmed den slutliga effekten på kapitalandelen.

Vårt huvudresultat är att djupliggande ekonomiska och politiska institutionella faktorer är avgörande för kapitalandelens historiska utveckling. Vi finner att fackföreningars inflytande, graden av statlig omfördelning, liksom regeringars partipolitiska färg, framstår som viktiga. Men vi finner även att mer grundläggande, institutionella orsaker har betydelse.

Vår analys visar att införandet av allmän rösträtt visar att den politiska maktbalansen i samhället har grundläggande effekter på inkomstfördelningen mellan kapital och arbete. Krig verkar gynna kapitalägare, åtminstone kortsiktigt, trots att krig kan leda till viss förstörelse av kapitalstocken.


IFN Working Paper nr 1335, "What Determines the Capital Share over the Long Run of History?", är författat av Erik Bengtsson, Lunds universitet och Göteborgs universitet, Enrico Rubolino, Institute for Social and Economic Research (ISER), University of Essex, och Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). 

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se