Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1346

The Effect of Water Filtration on Cholera Mortality

Vattenrening minskade dödligheten i kolera i Stockholm

Working Paper
Referens
Knutsson, Daniel (2020). ”The Effect of Water Filtration on Cholera Mortality”. IFN Working Paper nr 1346. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Daniel Knutsson

Det råder i dag samstämmighet om vikten av tillgång på rent vatten för folkhälsan. Men forskarna har olika uppfattningar om hur vattenrening historiskt har påverkat hälsan. Denna studie undersöker en specifik sjukdom som sprids genom dricksvatten, kolera. Jag finner att tillgången på rent vatten i Stockholm minskade dödligheten i kolera.

Många forskare anser att införandet av vattenrening inte orsakade en stor minskning i dödlighet i numera industrialiserade länder. Samtidigt finns det inga moderna studier som undersöker hur rent vatten påverkade dödligheten i kolera, en sjukdom som skördade miljoner liv i Europa på 1800-talet. För att få en mer fullständig bild av hur vattenrening påverkade dödligheten tidigare i historien är det viktigt att förstå dess effekt på koleradödligheten.

Kolerautbrottet i Stockholm 1866
Stockholm byggde ett vattenreningsverk och vattenledningar genom hela staden under 1860-talet som tillät inkoppling av renat kranvatten i husen. 1861 kopplades vattnet på och boende i Stockholm anslöt sina hus till vattenledningarna under följande år.

Jag har samlat in information om vattenkontrakt och kopplar dessa till adresser för alla dödsfall i Stockholm vid denna tid. Därigenom kan jag i detalj följa hur kolera påverkade dödligheten i byggnader med och utan rent vatten. Boende i hus med rent vatten påverkades nästan inte alls av kolerautbrottet, medan de som inte hade rent vatten drabbades svårt. Rent vatten var således ett effektivt skydd mot kolera under det sista större utbrottet av sjukdomen i Stockholm år 1866.

Resultaten i studien indikerar att vattenrening har varit mycket mer betydande för dödligheten än vad som framkommit i tidigare forskning.


IFN Working Paper nr 1356, “The Effect of Water Filtration on Cholera Mortality”, är författat av Daniel Knutsson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta Daniel, daniel.knutsson@ifn.se, om du vill veta mer.