Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1347

Software Development and Innovation ‒ Exploring the Software Shift in Innovation in Swedish Firms

Mjukvaruutveckling viktig för innovationsaktiviteten hos företag

Working Paper
Referens
Andersson, Martin, Anna Kusetogullari och Joakim Wernberg (2020). ”Software Development and Innovation ‒ Exploring the Software Shift in Innovation in Swedish Firms”. IFN Working Paper nr 1347. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Martin Andersson, Anna Kusetogullari, Joakim Wernberg

Mjukvara och mjukvaruutveckling spelar en allt större roll för innovationsverksamheten i näringslivet. Företag som utvecklar mjukvara har en högre sannolikhet att introducera innovationer och en större del av deras försäljning kan kopplas till innovationerna. Detta gäller för företag inom såväl tillverknings- som tjänstesektorn.

Digitaliseringen har utvecklats från att vara primärt kopplad till IKT-industrin i början av 1990-talet till att genomsyra hela ekonomin. Mjukvara utgör en grundbult i digitaliseringen och används i stort sett inom alla delar av ekonomin. Mjukvaruutveckling spelar således en central roll i hur företag använder och anpassar sig till digital teknik.

Genom olika typer av mjukvara kan produkter, tjänster och affärsmodeller i olika sektorer och sammanhang förändras, och underlätta utveckling av nya former av entreprenörskap och innovation. Eftersom tillämpningar av digital teknik som utvecklats i en sektor kan spridas till andra delar av ekonomin och kombineras med andra applikationer av samma teknik, har digitaliseringen stor potential för nya applikationer och innovationer.

Nya och unika enkätdata
Denna studie analyserar förhållandet mellan mjukvaruutveckling och innovation i det svenska näringslivet, med hjälp av nya och unika enkätdata om omkring 4 000 företags mjukvaruutveckling 2016–18. Innovationsgraden baseras på om ett företag har introducerat en ny eller substantiellt förbättrat en vara eller tjänst under perioden.

Vår huvudsakliga hypotes är att om det finns en mjukvarupåverkad förändring i företagens innovationsverksamhet, bör företag som bedriver mjukvaruutveckling ha högre sannolikhet än andra företag att utveckla nya innovationer.

Stark koppling mellan mjukvaruutveckling och innovation
Vi finner att företag som bedriver mjukvaruutveckling har en högre sannolikhet att introducera innovationer och att en större andel av deras försäljning beror på dessa innovationer. Kopplingen mellan mjukvaruutveckling och innovation är dessutom starkast för de företag som har egen personal som utvecklar mjukvara.

Resultaten tyder också på att humankapital och mjukvara är komplementära. Kopplingen mellan mjukvaruutveckling och innovation är särskilt stark för företag som kombinerar mjukvaruutveckling med omfattande internt humankapital i form av högutbildad arbetskraft.

Resultaten gäller för både tillverknings- och tjänsteföretag samt för företag av olika storlek. Detta indikerar att mjukvaruutveckling och dess relation till innovation inte är begränsad till en specifik del av ekonomin utan är genomgripande, vilket överensstämmer med förväntningarna om att digitaliseringen påverkar hela ekonomin. Trots att enbart ett fåtal svenska företag bedriver mjukvaruutveckling kan de spela en nyckelroll både genom att underlätta digitalisering och bidra till innovation.


FN Working Paper nr 1347, ”Software Development and Innovation: Exploring the Software Shift in Innovation in Swedish Firms”, är författat av Martin Andersson, Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet, Entreprenörskapsforum och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Anna Kusetogullari, Blekinge Tekniska Högskola, och Joakim Wernberg, Entreprenörskapsforum. Vill du veta mer? Kontakta Martin Andersson på e-post: martin.andersson@bth.se.