Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1409

The Interaction of Schumpeterian Institutional Entrepreneurship and Hayekian Institutional Change in Innovative Industries

I innovativa branscher skapas ändamålsenliga institutioner av företagen själva

Working Paper
Referens
Henrekson, Magnus, Erik Lakomaa och Tino Sanandaji (2021). ”The Interaction of Schumpeterian Institutional Entrepreneurship and Hayekian Institutional Change in Innovative Industries”. IFN Working Paper nr 1409. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Magnus Henrekson, Erik Lakomaa, Tino Sanandaji

Banbrytande innovationer sker ofta inom ramen för entreprenöriella ekosystem. Formella och informella regelverk som styr samverkan och konkurrens mellan aktörerna i ett ekosystem växer ofta fram genom initiativ av enskilda entreprenörer och företag. Detta bekräftas i vår studie som analyserar framväxten av två innovativa branscher i USA.

Otaliga försök har gjorts av nationella och regionala regeringar att genom politikåtgärder skapa ”ekosystem” för innovationsbaserat och tillväxtorienterat entreprenörskap, så kallat schumpeterianskt entreprenörskap. Inte minst har nationella och regionala regeringar försökt skapa de rätta förutsättningarna för att få ett eget ”Silicon Valley”. Detta har dock nästan aldrig lyckats.

Lagstiftade ramverk för entreprenörskap otillräckliga
Genom att studera utvecklingen av den amerikanska filmindustrin i Hollywood och den så kallade venture capital-modellen för finansiering av innovationsbaserade och entreprenörsdrivna bolag i Silicon Valley kan vi identifiera en stor del av förklaringen till detta misslyckande. De lagar och regler som fastställs av lagstiftande församlingar och myndigheter utgör bara en del av det totala formella och informella institutionella ramverk som reglerar hur aktörerna i ett entreprenöriellt ekosystem samverkar och konkurrerar.

Det institutionella entreprenörskapet
Studien visar att framgångsrika entreprenörer och företagen själva i hög grad skapar de regelverk de verkar inom. Detta sker dels som en integrerad del av företagsbyggandet, dels när de agerar inom intresseorganisationer och som rådgivare till universitet, regeringar och berörda myndigheter. Ibland är institutionella förändringar ett resultat av uttryckliga ansträngningar av identifierbara entreprenörer. I andra fall växer ändamålsenliga institutioner gradvis fram i en i huvudsak spontan process. Förändringen uppstår då som ett aggregerat resultat av de många företagens interaktioner med andra företag, universitet, myndigheter och andra aktörer i ekosystemet.

Banbrytande entreprenörer bygger med andra ord inte bara nya branscher och företag, de skapar också i hög grad de nya institutioner som krävs för att ekosystemet ska fungera väl.