Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1422

Unconstrained Trade: The Impact of EU Cage Bans on Exports of Poultry-Keeping Equipment

EU-förbudet mot oinredda hönsburar ledde till att dessa i stället exporterades

Working Paper
Referens
Ferguson, Shon (2021). ”Unconstrained Trade: The Impact of EU Cage Bans on Exports of Poultry-Keeping Equipment”. IFN Working Paper nr 1422. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Shon Ferguson

EU har infört ett förbud mot konventionella hönsburar. Denna studie undersöker effekten av förbudet på exporten av hönsburar. Resultaten tyder på att EU-länder exporterade mer fjäderfäutrustning när olika EU-länder införde förbudet.

Djurskyddslagstiftningen i EU i allmänhet och i Sverige i synnerhet är striktare än i många andra länder. I till exempel den svenska livsmedelsstrategin trycker man på att den svenska matproduktionen ska öka samtidigt som den höga standarden på djurskydd ska upprätthållas.

Det finns dock en risk att de ökade produktionskostnaderna inom EU leder till att produktionen flyttar till länder med en sämre djurhållning. Denna effekt brukar kallas policyläckage.

Hönsburförbud inom EU
Från årsskiftet 2012 blev det förbjudet att hålla värphöns i oinredda burar i hela EU. Äggproducenter var tvungen att byta till större burar med flera bekvämligheter, såsom en sittpinne och sand. Företrädare för äggindustrin var oroliga för att produktionen skulle minska och att import av ägg producerade med oinredda burar skulle öka markant.

Några få EU-länder införde förbud mot oinredda burar redan tidigare. Sverige, till exempel, införde förbudet mellan 1999 och 2004. En stor del av äggproduktionen idag i somliga EU-länder sker inte i burar, utan med frigående höns inom- eller utomhus.

Ökad internationell handel med fjäderfäutrustning
Mina resultat visar att EU-länder handlade mer med fjäderfäutrustning mellan varandra samtidigt som förbudet infördes. Denna handel var troligtvis handel i inredda burar, vilka behövdes för att klara det nya kravet. Jag finner också att EU länder exporterade mer fjäderfäutrustning till länder utanför EU under åren som de olika förbuden infördes. Den tillfälliga ökningen av export utanför EU kan bero på att begagnade oinredda burar exporterades till andra länder som inte förbjuder oinredda burar, vilket var helt lagligt.

Viktigt att reglera hur gamla burar ska hanteras
Äggproducenter kunde fritt sälja sina gamla burar till vem som helst efter att de bytts ut. Om det i framtiden blir aktuellt med ett förbud även för inredda burar bör det därför finnas bestämmelser om hur gamla burar ska hanteras. Till exempel skulle lagstiftning kunna stipulera att gamla burar ska smältas ned i stället för att exporteras.