Working Paper No. 527

ICT and Household-Firm Relations

Publicerad: December 29, 1999Antal sidor: 23Nyckelord: Information Technology; Household Production; Division of Labor; Market Powers; CompetitionJEL-koder: D13; D40; D8, L1

ICT and Household-Firm Relations Assar Lindbeck and Solveig Wikström


This paper discusses how ICT and emerging electronic commerce in consumer products influence the relative efficiency in production of households and firms, resulting in changes in the division of tasks between these two types of agents. Increased information and competence of households, in combination with stiffer competition among firms, will also increase the power of households relative to firms, at least in a long-term perspective with free entry of firms. Households will also get more powerful channels to influence firms directly, i.e. beside the indirect influence via market transactions. We point out that this will result in various counter-reactions by firms, including increased differentiation of products and prices. Finally, we briefly consider various limitations and obstacles to electronic commerce in a long-term perspective.

Assar Lindbeck

Kontakt

Tel: 08 665 4558
assar.lindbeck@ifn.se

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se