Working Paper No. 537

Decentralisation of Active Labour Market Policy: The Case of Swedish Local Employment Service Committees

Publicerad: September 22, 2000Antal sidor: 39Nyckelord: Active Labour Market Policy, Decentralisation, Intergovernmental Relations JEL-koder: J6; H7

Decentralisation of Active Labour Market Policy: The Case of Swedish Local Employment Service Committees Martin Lundin and Per Skedinger


Decentralisation of decision-making in active labour market policy makes it possible to use local information to the fullest, but may also impinge on the fulfilment of national objectives, as suggested by principal-agent theory. The purpose of this study is to examine the effects of a Swedish pilot programme in 1996, which strengthened the role of the local authorities in labour market policy in parts of the country. Survey evidence suggests a non-negligible divergence between the objectives of the municipality representatives and the central government’s goals. Regarding programme effects, our econometric findings do not indicate any increase in geographical lock-in of the unemployed, but decentralisation seems to spur local initiatives in the form of labour market programmes organised by the municipalities. In addition, targeting on outsiders is to some extent more common in municipal projects than in others.

Per Skedinger

Kontakt

Tel: 08 665 4553
per.skedinger@ifn.se

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se