Working Paper No. 543

Efficiency Gains from Mergers

Publicerad: December 20, 2000Antal sidor: 104Nyckelord: Mergers & Acquisitions; Event Studies; Antitrust; Coalition FormationJEL-koder: K21; L10; L40

Efficiency Gains from Mergers Lars-Hendrik Röller, Johan Stennek and Frank Verboven


The purpose of this report is to contribute to the analysis of two questions. Should a merger control system take into account efficiency gains from horizontal mergers, and balance these gains against the anti-competitive effects of mergers? If so, how should a system be designed to account for efficiency gains? The report is based on a report to the European Commission.

To help answer the two questions we start with an extensive review of the relevant economic research, including both theoretical and empirical studies of mergers and merger control. Next, we review the current legal practice in seven OECD jurisdictions. Finally, we propose a merger control system, emphasising the central role of informational limitations.

Based on our conclusions from the empirical literature that efficiencies may need to be assessed on a case-by-case basis, we construct an information-economising two-stage decision framework for evaluating mergers. In a first stage, notified mergers are assessed using routine tools with modest information requirements. Mergers that do not pass the first stage test are subject to further investigation, including an efficiency defence.

Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se