Working Paper No. 544

Probabilistic Choice as a Result of Mistakes

Publicerad: December 20, 2000Antal sidor: 18Nyckelord: Choice; Decision Theory; MistakesJEL-koder: D11; D60; D81

Probabilistic Choice as a Result of Mistakes Lars-Göran Mattsson and Jörgen W. Weibull


We derive a family of probabilistic choice models including the multinomial logit model, from a microeconomic model in which the decision maker has to make some effort in order to avoid mistakes when implementing any desired outcome. The disutility of this effort enters the decision maker's goal function in an additively separable way. A particular disutility function, yielding the multinomial logit and GEV models as special cases, is characterized axiomatically. Unlike the usual random-utility approach, the present approach leads to a normalization of the achieved utility with respect to the number of alternatives. The present model also applies to continuum choice sets in Euclidean spaces, and provides a microeconomic foundation for quantal response models in game theory.

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se