Working Paper No. 544

Probabilistic Choice as a Result of Mistakes

Publicerad: December 20, 2000Antal sidor: 18Nyckelord: Choice; Decision Theory; MistakesJEL-koder: D11; D60; D81

Probabilistic Choice as a Result of Mistakes Lars-Göran Mattsson and Jörgen W. Weibull


We derive a family of probabilistic choice models including the multinomial logit model, from a microeconomic model in which the decision maker has to make some effort in order to avoid mistakes when implementing any desired outcome. The disutility of this effort enters the decision maker's goal function in an additively separable way. A particular disutility function, yielding the multinomial logit and GEV models as special cases, is characterized axiomatically. Unlike the usual random-utility approach, the present approach leads to a normalization of the achieved utility with respect to the number of alternatives. The present model also applies to continuum choice sets in Euclidean spaces, and provides a microeconomic foundation for quantal response models in game theory.

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se