Working Paper No. 547

National Standards and International Trade

Publicerad: January 30, 2001Antal sidor: 21Nyckelord: Technical Standards; Product Standards; Non-Tariff BarriersJEL-koder: F12; F13; F15

National Standards and International Trade Mattias Ganslandt and James R. Markusen


Standards and technical regulations which govern the admissibility of imported goods into an economy raise costs of exporters entering new markets, and may have a particularly high impact on firms seeking to export from developing countries. Yet standards may also have a positive side, such as certifying product quality and safety for the consumer. This paper analyzes potential conflicts of interest between consumers and firms in a developed and a developing country under different assumptions about the costs and benefits of standards imposed on tradable products by one or both of the countries.

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se