Working Paper No. 547

National Standards and International Trade

Publicerad: January 30, 2001Antal sidor: 21Nyckelord: Technical Standards; Product Standards; Non-Tariff BarriersJEL-koder: F12; F13; F15

National Standards and International Trade Mattias Ganslandt and James R. Markusen


Standards and technical regulations which govern the admissibility of imported goods into an economy raise costs of exporters entering new markets, and may have a particularly high impact on firms seeking to export from developing countries. Yet standards may also have a positive side, such as certifying product quality and safety for the consumer. This paper analyzes potential conflicts of interest between consumers and firms in a developed and a developing country under different assumptions about the costs and benefits of standards imposed on tradable products by one or both of the countries.

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se