Working Paper No. 547

National Standards and International Trade

Publicerad: January 30, 2001Antal sidor: 21Nyckelord: Technical Standards; Product Standards; Non-Tariff BarriersJEL-koder: F12; F13; F15

National Standards and International Trade Mattias Ganslandt and James R. Markusen


Standards and technical regulations which govern the admissibility of imported goods into an economy raise costs of exporters entering new markets, and may have a particularly high impact on firms seeking to export from developing countries. Yet standards may also have a positive side, such as certifying product quality and safety for the consumer. This paper analyzes potential conflicts of interest between consumers and firms in a developed and a developing country under different assumptions about the costs and benefits of standards imposed on tradable products by one or both of the countries.

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se