Working Paper No. 551

Is Human Capital the Key to the IT Productivity Paradox?

Publicerad: February 27, 2001 Antal sidor: 48Nyckelord: IT-Human Capital Complementarity; New Growth Theory; Applied EconometricsJEL-koder: J24; D24; L60

Is Human Capital the Key to the IT Productivity Paradox? Gudmundur Gunnarsson, Erik Mellander and Eleni Savvidou


Unlike previous analyses, we consider (i) that IT may affect productivity growth both directly and indirectly, through human capital interactions, and (ii) possible externalities in the use of IT. Examining, hypothetically, the statistical consequences of erroneously disregarding (i) and (ii) we shed light on the small or negative growth effects found in early U.S. studies, as well as the positive impacts reported recently. Our empirical analysis uses a 14-industry panel for Swedish manufacturing 1986-95. We find that human capital developments made the average effect of IT essentially zero in 1986 and steadily increasing thereafter, and, also, generated large differences in growth effects across industries.

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se