Working Paper No. 551

Is Human Capital the Key to the IT Productivity Paradox?

Publicerad: February 27, 2001 Antal sidor: 48Nyckelord: IT-Human Capital Complementarity; New Growth Theory; Applied EconometricsJEL-koder: J24; D24; L60

Is Human Capital the Key to the IT Productivity Paradox? Gudmundur Gunnarsson, Erik Mellander and Eleni Savvidou


Unlike previous analyses, we consider (i) that IT may affect productivity growth both directly and indirectly, through human capital interactions, and (ii) possible externalities in the use of IT. Examining, hypothetically, the statistical consequences of erroneously disregarding (i) and (ii) we shed light on the small or negative growth effects found in early U.S. studies, as well as the positive impacts reported recently. Our empirical analysis uses a 14-industry panel for Swedish manufacturing 1986-95. We find that human capital developments made the average effect of IT essentially zero in 1986 and steadily increasing thereafter, and, also, generated large differences in growth effects across industries.

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se