Working Paper No. 553

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data

Publicerad: April 24, 2001Antal sidor: 29Nyckelord: Multinational Enterprises; Foreign Direct Investment; Spillovers; Research and DevelopmentJEL-koder: F23; O32; O33

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data Henrik Braconier, Karolina Ekholm and Karen Helene Midelfart Knarvik


Multinational enterprises (MNEs) are important in transmitting technology across national borders. Not only do they allow for transfer of technology within the firm, but it is also believed that they are important channels for international R&D spillovers as well. This paper analyzes empirically whether inward and outward foreign direct investment (FDI) work as channels for international R&D spillovers. We utilize firm-level as well as industry-level data for Swedish manufacturing in the analysis. We find no evidence of FDI-related R&D spillovers - neither at the firm-level nor at the industry-level in Swedish manufacturing. The only variable that consistently affects total factor productivity is own investment in R&D.

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se