Working Paper No. 553

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data

Publicerad: April 24, 2001Antal sidor: 29Nyckelord: Multinational Enterprises; Foreign Direct Investment; Spillovers; Research and DevelopmentJEL-koder: F23; O32; O33

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data Henrik Braconier, Karolina Ekholm and Karen Helene Midelfart Knarvik


Multinational enterprises (MNEs) are important in transmitting technology across national borders. Not only do they allow for transfer of technology within the firm, but it is also believed that they are important channels for international R&D spillovers as well. This paper analyzes empirically whether inward and outward foreign direct investment (FDI) work as channels for international R&D spillovers. We utilize firm-level as well as industry-level data for Swedish manufacturing in the analysis. We find no evidence of FDI-related R&D spillovers - neither at the firm-level nor at the industry-level in Swedish manufacturing. The only variable that consistently affects total factor productivity is own investment in R&D.

Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se