Working Paper No. 553

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data

Publicerad: April 24, 2001Antal sidor: 29Nyckelord: Multinational Enterprises; Foreign Direct Investment; Spillovers; Research and DevelopmentJEL-koder: F23; O32; O33

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data Henrik Braconier, Karolina Ekholm and Karen Helene Midelfart Knarvik


Multinational enterprises (MNEs) are important in transmitting technology across national borders. Not only do they allow for transfer of technology within the firm, but it is also believed that they are important channels for international R&D spillovers as well. This paper analyzes empirically whether inward and outward foreign direct investment (FDI) work as channels for international R&D spillovers. We utilize firm-level as well as industry-level data for Swedish manufacturing in the analysis. We find no evidence of FDI-related R&D spillovers - neither at the firm-level nor at the industry-level in Swedish manufacturing. The only variable that consistently affects total factor productivity is own investment in R&D.

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se