Working Paper No. 553

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data

Publicerad: April 24, 2001Antal sidor: 29Nyckelord: Multinational Enterprises; Foreign Direct Investment; Spillovers; Research and DevelopmentJEL-koder: F23; O32; O33

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data Henrik Braconier, Karolina Ekholm and Karen Helene Midelfart Knarvik


Multinational enterprises (MNEs) are important in transmitting technology across national borders. Not only do they allow for transfer of technology within the firm, but it is also believed that they are important channels for international R&D spillovers as well. This paper analyzes empirically whether inward and outward foreign direct investment (FDI) work as channels for international R&D spillovers. We utilize firm-level as well as industry-level data for Swedish manufacturing in the analysis. We find no evidence of FDI-related R&D spillovers - neither at the firm-level nor at the industry-level in Swedish manufacturing. The only variable that consistently affects total factor productivity is own investment in R&D.

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se