Working Paper No. 555

Bilateral Oligopoly

Publicerad: April 27, 2001 Antal sidor: 41Nyckelord: Bilateral oligopoly; Bargaining; Intermediate goods; Decentralized trade, Walrasian outcome JEL-koder: C70; L10; D20; D40

Bilateral Oligopoly Jonas Björnerstedt and Jonas Stennek


In intermediate goods markets, both buyers and sellers normally have market power, and sales are based on bilaterally negotiated contracts specifying both price and quantity. In our model, pairs of buyers and sellers meet in bilateral but interdependent Rubinstein-Ståhl negotiations. The outcome has a simple characterization (a Nash equilibrium in Nash bargaining solutions) suitable for applied work. Equilibrium quantities are efficient regardless of concentration and also with few “trading links”. The law of one price does not hold. In addition to relation-specific characteristics, prices depend on both upstream and downstream concentration and on the structure of trading links. The requirements necessary for Walrasian prices are stronger than usually believed.

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se