Working Paper No. 555

Bilateral Oligopoly

Publicerad: April 27, 2001 Antal sidor: 41Nyckelord: Bilateral oligopoly; Bargaining; Intermediate goods; Decentralized trade, Walrasian outcome JEL-koder: C70; L10; D20; D40

Bilateral Oligopoly Jonas Björnerstedt and Jonas Stennek


In intermediate goods markets, both buyers and sellers normally have market power, and sales are based on bilaterally negotiated contracts specifying both price and quantity. In our model, pairs of buyers and sellers meet in bilateral but interdependent Rubinstein-Ståhl negotiations. The outcome has a simple characterization (a Nash equilibrium in Nash bargaining solutions) suitable for applied work. Equilibrium quantities are efficient regardless of concentration and also with few “trading links”. The law of one price does not hold. In addition to relation-specific characteristics, prices depend on both upstream and downstream concentration and on the structure of trading links. The requirements necessary for Walrasian prices are stronger than usually believed.

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se