Working Paper No. 562

Government-Mandated Discriminatory Policies

Publicerad: August 15, 2001 Antal sidor: 25Nyckelord: Discrimination; Informational Free Riding; Income DistributionJEL-koder: D31; J45; J71

Government-Mandated Discriminatory Policies Hanming Fang and Peter Norman


This paper provides a simple explanation for why some minority groups are economically successful, despite being subject to government-mandated discriminatory policies. We study an economy with private and public sectors in which workers invest in imperfectly observable skills that are important to the private sector but not to the public sector. A law allows native majority workers to be employed in the public sector with positive probability while excluding the minority from it. We show that even when the public sector offers the highest wage rate, it is still possible that the discriminated group is, on average, economically more successful. The reason is that the preferential policy lowers the majority's incentive to invest in imperfectly observable skills by exacerbating the informational free riding problem in the private sector labor market.

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se