Working Paper No. 572

Welfare Foundations of Discounting

Publicerad: January 23, 2002Antal sidor: 22Nyckelord: Altruism; Discounting; Dynamic Inconsistency; Time Inconsistency; Welfare JEL-koder: D11; D64; D91; E21

Welfare Foundations of Discounting María Sáez-Martí and Jörgen W. Weibull


We investigate whether temporal preferences expressed as a sum of discounted consumption utilities can be derived from a welfare representation in the form of a sum of discounted total utilities. We find that a consumption-based representation in the usual exponential form corresponds to one-period "altruism" towards one's future selves: the current self gives positive weight to her total utility in the next period, and weight zero to her total utility in all subsequent periods. We also find that a consumption-based representation in the quasi-exponential (ß,d)-form suggested by in Phelps and Pollak (1968) and Laibson (1997) correspond to quasi-exponential altruism towards one's future selves. For ß=1/2, the welfare weights are exponential, while for ß<1/2 they are biased in favor of the current self, and for ß>1/2 in favor of one's future selves. More generally, we establish a functional equation which relates welfare weights to consumption-utility weights. We also postulate five desiderata for consumption-utility weights. None of the usual formalizations satisfy all desiderata, but we propose a simple formalization which does.

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se