Working Paper No. 572

Welfare Foundations of Discounting

Publicerad: January 23, 2002Antal sidor: 22Nyckelord: Altruism; Discounting; Dynamic Inconsistency; Time Inconsistency; Welfare JEL-koder: D11; D64; D91; E21

Welfare Foundations of Discounting María Sáez-Martí and Jörgen W. Weibull


We investigate whether temporal preferences expressed as a sum of discounted consumption utilities can be derived from a welfare representation in the form of a sum of discounted total utilities. We find that a consumption-based representation in the usual exponential form corresponds to one-period "altruism" towards one's future selves: the current self gives positive weight to her total utility in the next period, and weight zero to her total utility in all subsequent periods. We also find that a consumption-based representation in the quasi-exponential (ß,d)-form suggested by in Phelps and Pollak (1968) and Laibson (1997) correspond to quasi-exponential altruism towards one's future selves. For ß=1/2, the welfare weights are exponential, while for ß<1/2 they are biased in favor of the current self, and for ß>1/2 in favor of one's future selves. More generally, we establish a functional equation which relates welfare weights to consumption-utility weights. We also postulate five desiderata for consumption-utility weights. None of the usual formalizations satisfy all desiderata, but we propose a simple formalization which does.

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se