Working Paper No. 572

Welfare Foundations of Discounting

Publicerad: January 23, 2002Antal sidor: 22Nyckelord: Altruism; Discounting; Dynamic Inconsistency; Time Inconsistency; Welfare JEL-koder: D11; D64; D91; E21

Welfare Foundations of Discounting María Sáez-Martí and Jörgen W. Weibull


We investigate whether temporal preferences expressed as a sum of discounted consumption utilities can be derived from a welfare representation in the form of a sum of discounted total utilities. We find that a consumption-based representation in the usual exponential form corresponds to one-period "altruism" towards one's future selves: the current self gives positive weight to her total utility in the next period, and weight zero to her total utility in all subsequent periods. We also find that a consumption-based representation in the quasi-exponential (ß,d)-form suggested by in Phelps and Pollak (1968) and Laibson (1997) correspond to quasi-exponential altruism towards one's future selves. For ß=1/2, the welfare weights are exponential, while for ß<1/2 they are biased in favor of the current self, and for ß>1/2 in favor of one's future selves. More generally, we establish a functional equation which relates welfare weights to consumption-utility weights. We also postulate five desiderata for consumption-utility weights. None of the usual formalizations satisfy all desiderata, but we propose a simple formalization which does.

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se