Working Paper No. 574

Recognizing Macroeconomic Fluctuations in Value Based Management

Publicerad: January 30, 2002Antal sidor: 21Nyckelord: Value Based Management (VBM) ; Shareholder Value Analysis (SVA); Economic Value Added (EVA); Performance Measurement; Macroeconomic Fluctuations; Bonus SystemJEL-koder: D81; G31; M22

Recognizing Macroeconomic Fluctuations in Value Based Management Lars Oxelheim and Clas Wihlborg


Value Based Management (VBM) has become a common tool for ex ante and ex post evaluation of corporate strategies and projects from the perspective of shareholder value maximization (SVM). VBM-frameworks are designed to support investment and divestment decisions, ex post evaluation of management and their major strategic decisions, and bonus-systems. Traditional VBM frameworks make no distinction between sources of temporary changes in performance, and sources of performance reflecting the intrinsic competitiveness of the firm. Temporary changes in performance are often caused by macroeconomic fluctuations. In this article we develop an approach for “filtering” the impact of macroeconomic fluctuations out of measures of performance in order for management to obtain better information for purposes of investment, divestment, and exposure management decisions. We focus on filtering for purposes of performance assessment employed in compensation schemes. A case study illustrates the approach, and shows the potential magnitude of effects from macroeconomic events.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se