Working Paper No. 575

Discounting and Future Selves

Publicerad: February 21, 2002 Antal sidor: 23Nyckelord: Altruism; Discounting; Dynamic Inconsistency; Welfare JEL-koder: D11; D64; D91; E21

Discounting and Future Selves María Sáez-Martí and Jörgen W. Weibull


Is discounting of future instantaneous utilities consistent with altruism towards future selves? More precisely, can temporal preferences, expressed as a sum of discounted instantaneous utilities, be derived from a representation in the form of a sum of discounted total utilities? We find that a representation in the quasi-exponential (ß,d)-form in Phelps and Pollak (1968) and Laibson (1997) correspond to quasi-exponential altruism towards one's future selves. For ß=1/2, these welfare weights are exponential, while for ß<1/2 they are biased in favor of the current self, and for ß>1/2 in favor of one's future selves. More generally, we establish a functional equation which relates welfare weights to instantaneous-utility weights and apply this equation to a number of examples. We also postulate five desiderata for instantaneous-utility discounting. None of the usual discount functions satisfy all desiderata, but we propose a simple class of discount functions which does.

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se