Working Paper No. 575

Discounting and Future Selves

Publicerad: February 21, 2002 Antal sidor: 23Nyckelord: Altruism; Discounting; Dynamic Inconsistency; Welfare JEL-koder: D11; D64; D91; E21

Discounting and Future Selves María Sáez-Martí and Jörgen W. Weibull


Is discounting of future instantaneous utilities consistent with altruism towards future selves? More precisely, can temporal preferences, expressed as a sum of discounted instantaneous utilities, be derived from a representation in the form of a sum of discounted total utilities? We find that a representation in the quasi-exponential (ß,d)-form in Phelps and Pollak (1968) and Laibson (1997) correspond to quasi-exponential altruism towards one's future selves. For ß=1/2, these welfare weights are exponential, while for ß<1/2 they are biased in favor of the current self, and for ß>1/2 in favor of one's future selves. More generally, we establish a functional equation which relates welfare weights to instantaneous-utility weights and apply this equation to a number of examples. We also postulate five desiderata for instantaneous-utility discounting. None of the usual discount functions satisfy all desiderata, but we propose a simple class of discount functions which does.

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se