Working Paper No. 576

Exchange Rate and Interest-Rate Driven Competitive Advantages in the EMU

Publicerad: March 12, 2002Antal sidor: 31Nyckelord: Real Exchange Rates; Real Interest Rates; EMU; Competitive Advantage; RestructuringJEL-koder: E31; E44; F15; F23; G34

Exchange Rate and Interest-Rate Driven Competitive Advantages in the EMU Niclas Andrén and Lars Oxelheim


Real exchange and interest rates may still fluctuate inside the EMU and give rise to changes in competitiveness. We find, in contrast to what is generally expected, no convergence in these variables after the introduction of the euro. On the contrary, a divergence is found that is extraordinary when compared to the preceding 40 years. The magnitude of the divergence should urge on a wave of restructuring in the EMU, conditioned upon adequate policy responses. The worst-case scenario involves a flight to structural support and protectionism, challenging the whole idea of the EMU.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se