Working Paper No. 577

Uniqueness in Infinitely Repeated Decision Problems

Publicerad: April 16, 2002Antal sidor: 15Nyckelord: Game Theory, Time Preference; Hyperbolic Discounting; Repeated Decision ProblemsJEL-koder: C61; C72; C73; D90

Uniqueness in Infinitely Repeated Decision Problems Nicolas Vieille and Jörgen W. Weibull


Dynamic decision-making without commitment is usually modelled as a game between the current and future selves of the decision maker. It has been observed that if the time-horizon is infinite, then such games may have multiple subgame-perfect equilibrium solutions. We provide a sufficient condition for uniqueness in a class of such games, namely infinitely repeated decision problems with discounting. The condition is two-fold: the range of possible utility levels in the decision problem should be bounded from below, and the discount factor between successive periods should be non-decreasing over time, a condition met by exponential, quasi-exponential and hyperbolic discounting.

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se