Working Paper No. 577

Uniqueness in Infinitely Repeated Decision Problems

Publicerad: April 16, 2002Antal sidor: 15Nyckelord: Game Theory, Time Preference; Hyperbolic Discounting; Repeated Decision ProblemsJEL-koder: C61; C72; C73; D90

Uniqueness in Infinitely Repeated Decision Problems Nicolas Vieille and Jörgen W. Weibull


Dynamic decision-making without commitment is usually modelled as a game between the current and future selves of the decision maker. It has been observed that if the time-horizon is infinite, then such games may have multiple subgame-perfect equilibrium solutions. We provide a sufficient condition for uniqueness in a class of such games, namely infinitely repeated decision problems with discounting. The condition is two-fold: the range of possible utility levels in the decision problem should be bounded from below, and the discount factor between successive periods should be non-decreasing over time, a condition met by exponential, quasi-exponential and hyperbolic discounting.

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se