Working Paper No. 579

Vertical FDI Revisited

Publicerad: April 24, 2002Antal sidor: 46Nyckelord: Multinational Firms; Skilled-Wage Premium; New Trade TheoryJEL-koder: F13; F23; J31

Vertical FDI Revisited Henrik Braconier, Pehr-Johan Norbäck and Dieter Urban


This study explores how relative skilled-wage premia affect FDI. Contrary to previous studies based on factor endowment differences, we find strong support for vertical FDI, in the sense that more FDI is conducted in countries where unskilled labor is relatively cheap. In addition, we find t hat relative skill-premia also affect FDI activities that have previously been associated with horizontal FDI, i.e. local affiliate sales. Consequently, the potential effects of changes in the relative wage costs on international production reallocation within MNEs are large. In fact, if not for the 8% rise in the US skilled wage premium relative to the average host country between 1986-1994, annual US affiliate sales abroad in relation to US GDP would have been half a percentage point higher.

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se