Working Paper No. 581

The European Social Model: Lessons for Developing Countries

Publicerad: May 23, 2002Antal sidor: 17Nyckelord: Welfare State; Social Policy; Developing EconomiesJEL-koder: H50; I30

The European Social Model: Lessons for Developing Countries Assar Lindbeck


Developing countries, in particular the least developed ones, probably have more to learn from social policies in Europe during the early 20th century than from the elaborate welfare-state arrangements after World War II. In addition to macro­economic growth and stability, the main ambitions must be to fight human deprivation, including illiteracy, malnutrition, poor access to water and sanitation – and, in some cases, also weak, incompetent and/or corrupt governments. It is also important that informal systems in the fields of transfers and social services are not destroyed when developing countries embark on more formal systems in these fields in the future. The European experience also warns against the creation of social systems that are so generous that disincentives, moral hazard and receding social norms seriously distort the national economy, including the labor market.

Assar Lindbeck

Kontakt

Tel: 08 665 4558
assar.lindbeck@ifn.se

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se