Working Paper No. 588

Bubbles and Experience: An Experiment on Speculation

Publicerad: January 20, 2003Antal sidor: 25Nyckelord: Asset Market; Bubble; Crash; Experience; Experiment; SpeculationJEL-koder: C92; G12

Bubbles and Experience: An Experiment on Speculation Martin Dufwenberg, Tobias Lindqvist and Evan Moore


We investigate experimentally how the share of experienced traders in double-auction asset markets affects trading, in particular the occurrence of bubble-crash pricing patterns. In each session, six subjects trade in three successive market rounds and gain experience. In a fourth round, depending on the treatment, two or four experienced subjects are replaced by inexperienced subjects. The results are compared to earlier findings when all traders were either inexperienced or experienced. We explore what can be learned by analogy between these laboratory findings and the performance of naturally occurring markets.

 

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se