Working Paper No. 600

Organized Crime, Curruption and Punishment

Publicerad: October 21, 2003Antal sidor: 44Nyckelord: Deterrence, Organized Crime; Corruption; Oligopoly; Free Entry JEL-koder: K42; L13

Organized Crime, Curruption and Punishment Maurice Kugler, Thierry Verdier and Yves Zenou


We analyze an oligopoly model in which differentiated criminal organizations globally compete on criminal activities and engage in local corruption to avoid punishment. When law enforcers are sufficiently well-paid, difficult to bribe and corruption detection highly probable, we show that increasing policing or sanctions effectively deters crime. However, when bribing costs are low, that is badly-paid and dishonest law enforcers work in a weak governance environment, and the rents from criminal activity relative to legal activity are sufficiently high, we find that increasing policing and sanctions can generate higher crime rates. In particular, the relationship between the traditional instruments of deterrence, namely intensification of policing and increment of sanctions, and crime is nonmonotonic. Beyond a threshold, increases in expected punishment induce organized crime to corruption, and ensuing impunity leads too higher rather than lower crime.

 

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se