Working Paper No. 607

Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets

Publicerad: November 14, 2003Antal sidor: 31Nyckelord: Job Matching, Search Intensities, Spatial Correlation JEL-koder: C21; J64; R10

Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets Eleonora Patacchini and Yves Zenou


A model is considered in which optimal search intensity is a result of a trade off between short run losses due to higher search costs (more interviews, commuting...) and long-run gains due to a higher chance of finding a job. We show that this optimal search intensity is higher in areas characterized by larger cost of living and/or higher labor market tightness. This model is then tested for England on sub-regional data. We estimate a spatial error model and we find that both the local cost of living and the local labor market tightness are found to have a positive and significant effect on unemployed average search intensity. These findings are consistent with the prediction of the theoretical model.

 

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se