Working Paper No. 607

Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets

Publicerad: November 14, 2003Antal sidor: 31Nyckelord: Job Matching, Search Intensities, Spatial Correlation JEL-koder: C21; J64; R10

Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets Eleonora Patacchini and Yves Zenou


A model is considered in which optimal search intensity is a result of a trade off between short run losses due to higher search costs (more interviews, commuting...) and long-run gains due to a higher chance of finding a job. We show that this optimal search intensity is higher in areas characterized by larger cost of living and/or higher labor market tightness. This model is then tested for England on sub-regional data. We estimate a spatial error model and we find that both the local cost of living and the local labor market tightness are found to have a positive and significant effect on unemployed average search intensity. These findings are consistent with the prediction of the theoretical model.

 

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se