Working Paper No. 607

Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets

Publicerad: November 14, 2003Antal sidor: 31Nyckelord: Job Matching, Search Intensities, Spatial Correlation JEL-koder: C21; J64; R10

Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets Eleonora Patacchini and Yves Zenou


A model is considered in which optimal search intensity is a result of a trade off between short run losses due to higher search costs (more interviews, commuting...) and long-run gains due to a higher chance of finding a job. We show that this optimal search intensity is higher in areas characterized by larger cost of living and/or higher labor market tightness. This model is then tested for England on sub-regional data. We estimate a spatial error model and we find that both the local cost of living and the local labor market tightness are found to have a positive and significant effect on unemployed average search intensity. These findings are consistent with the prediction of the theoretical model.

 

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se