Working Paper No. 614

On the Timing of Education

Publicerad: March 16, 2004Antal sidor: 16Nyckelord: Timing of Education; Fluctuating Opportunity Costs JEL-koder: D81; J22; J24

On the Timing of Education Anna Sjögren and Maria Saez-Marti


We propose a simple investment model which shows that, in the presence of fluctuations in and uncertainty about the opportunity cost of time, marginal individuals may choose to delay their education if the opportunity cost of time is temporarily high. Importantly, it is when the completion of the degree is uncertain, but likely enough that individuals will consider delaying their education. As a result, when returns to education are relatively low, education and timing of education will be sensitive to fluctuations in the opportunity cost of time. If return is high, delay is never optimal. These findings are supported by Swedish university enrolment patterns, and cross-country evidence on age of university freshmen.

 

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se