Working Paper No. 618

Deadlines and Distractions

Publicerad: April 13, 2004; Revised October 12, 2005Antal sidor: 21Nyckelord: Deadlines; Time-Consistency; Timing of Effort; Optimal IncentivesJEL-koder: D81; J22; M50

Deadlines and Distractions Maria Saez-Marti and Anna Sjögren


We analyze the effect of deadlines on timing of effort when agents are occasionaly distracted. We show that agents get started early when completion of the task is uncertain, but rather likely. Agents who are rarely distracted will always postpone effort since the risk of not completing is small. As a result, agents who are more often distracted may out perform rarely distractes agents. We further show that principals can increase the probability that a task gets done and thus achieve higher profits by setting harsh deadlines, provided that they sometimes grant extensions or postpone the deadline.

 

Essäer om medborgarlön

Pengar för ingenting

2018-02-02 pengar-for-ingenting-222x300.jpg

Andreas Bergh och Mårten Blix är medförfattare i antologin Pengar för ingenting (Timbro förlag 2018). Frågan som författarna försöker besvara är om medborgarlön är en nödvändig reform eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se