Working Paper No. 618

Deadlines and Distractions

Publicerad: April 13, 2004; Revised October 12, 2005Antal sidor: 21Nyckelord: Deadlines; Time-Consistency; Timing of Effort; Optimal IncentivesJEL-koder: D81; J22; M50

Deadlines and Distractions Maria Saez-Marti and Anna Sjögren


We analyze the effect of deadlines on timing of effort when agents are occasionaly distracted. We show that agents get started early when completion of the task is uncertain, but rather likely. Agents who are rarely distracted will always postpone effort since the risk of not completing is small. As a result, agents who are more often distracted may out perform rarely distractes agents. We further show that principals can increase the probability that a task gets done and thus achieve higher profits by setting harsh deadlines, provided that they sometimes grant extensions or postpone the deadline.

 

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se