Working Paper No. 620

City Structure, Job Search, and Labor Discrimination. Theory and Policy Implications

Publicerad: May 18, 2004Antal sidor: 52Nyckelord: Spatial Mismatch, Racial Preferences; Social Networks, Affirmative Action; Employment SubsidiesJEL-koder: J15; J41; R14

City Structure, Job Search, and Labor Discrimination. Theory and Policy Implications Harris Selod and Yves Zenou


We consider a search-matching model in which black workers are discriminated against and the job arrival rates of all workers depend on social networks as well as distance to jobs. Location choices are driven by the racial preferences of households (both blacks and whites) consciously choosing to trade off proximity to neighbors of similar racial backgrounds for proximity to jobs. Because of coordination failures in the location choices, multiple urban equilibria emerge. There is a Spatial-Mismatch Equilibrium in which blacks reside far away from jobs and experience high unemployment rates and a Spatial-Match Equilibrium in which blacks are closer to jobs and experience lower unemployment rates. Under some reasonable condition, we demonstrate that all workers are better off in the Spatial-Match Equilibrium. We then consider two policies: affirmative action, and employment subsidies to the firms which hire black workers. We show that the optimal policy requires imposing larger quotas or subsidies in cities in which black workers reside far away from jobs than in cities in which they live closer to jobs.

 

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se