Working Paper No. 627

Shirking, Commuting and Labor Market Outcomes

Publicerad: August 13, 2004Antal sidor: 43Nyckelord: Efficiency Wage; Leisure; Urban Unemployment; American Housing SurveyJEL-koder: J41; R14

Shirking, Commuting and Labor Market Outcomes Stephen L. Ross and Yves Zenou


Recent theoretical work has examined the spatial distribution of unemployment using the efficiency wage model as the mechanism by which unemployment arises in the urban economy. This paper extends the standard efficiency wage model in order to allow for behavioral substitution between leisure time at home and effort at work. In equilibrium, residing at a location with a long commute affects the time available for leisure at home and therefore affects the trade-off between effort at work and risk of unemployment. This model implies an empirical relationship between expected commutes and labor market outcomes, which is tested using the metropolitan sample of the American Housing Survey. The empirical results suggest that shirking and leisure are complementary with the marginal benefit of shirking increasing with an individual's net time endowment.

 

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se