Working Paper No. 628

Job Contact Networks and the Ethnic Minorities

Publicerad: September 14, 2004Antal sidor: 34Nyckelord: Job Search; Networks; Social Capital; Ethnic Disadvantage JEL-koder: J15; J64

Job Contact Networks and the Ethnic Minorities Harminder Battu, Paul Seaman and Yves Zenou


This paper examines the job finding methods of different ethnic groups in the UK. The theoretical framework shows that less assimilated ethnic unemployed workers are more likely to use their friends and family as their main method of search but they have less chance of finding a job using this method compared to whites and more assimilated ethnic unemployed workers that use formal job search methods (adverts, employment agencies etc.). Using data from the UK Quarterly Labour Force Survey (QLFS), we test these hypotheses. Our empirical findings are consistent with the theory since they suggest that, though networks are a popular method of finding a job for the ethnic minorities, they are not necessarily the most effective either in terms of gaining employment or in terms of the level of job achieved. However, there are important differences across ethnic groups with the Pakistani and Bangladeshi groups and those born outside the UK (the least assimilated), losing out disproportionately from using personal networks.

 

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se