Working Paper No. 629

Density, Social Networks and Job Search Methods: Theory and Application to Egypt

Publicerad: October 19, 2004Antal sidor: 42Nyckelord: Education; Social Networks; Search MethodsJEL-koder: J23; O12

Density, Social Networks and Job Search Methods: Theory and Application to Egypt Jackline Wahba and Yves Zenou


The aim of this paper is to study the impact of the size and the quality of social networks on the probability to find a job. We first develop a theoretical model in which individuals are embedded within a network of social relationships. Workers can obtain information about jobs via employed friends belonging to his/her social network. Workers can be either uneducated or educated. We show that, conditional on being employed, the probability to find a job through social networks, relative to other search methods, increases and is concave with the size of the network. The effects are stronger for the uneducated. There is however a critical size of the network above which this probability decreases. We also show that the probability to find a job through friends and relatives decreases with the local unemployment rate. We test empirically these theoretical findings for Egypt using the 1998 Labor Market Survey. The empirical evidence supports the predictions of our theoretical model.

 

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se