Working Paper No. 642

Peers and Culture

Publicerad: May 12, 2005Antal sidor: 17Nyckelord: Peer Groups; Cultural Transmission; Cultural Diversity; Oblique Transmission JEL-koder: D10; I20; J13

Peers and Culture María Sáez-Martí and Anna Sjögren


We analyze the evolution of cultural traits when parents purposefully invest resources in order to socialize their children to the cultural traits that maximize child lifetime utility. We assume that children are not passive in their adoption of traits from peers. Instead they are guided by an evaluation of the merit of traits. We show that such evaluation is likely to render this process of "oblique transmission" biased. We then show that when transmission of traits from society is biased or frequency dependent, cultural diversity is sustainable even when all parents strive to transmit the same trait. We also show that demand for cultural pluralism on the part of parent does not guarantee cultural diversity.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se