Working Paper No. 642

Peers and Culture

Publicerad: May 12, 2005Antal sidor: 17Nyckelord: Peer Groups; Cultural Transmission; Cultural Diversity; Oblique Transmission JEL-koder: D10; I20; J13

Peers and Culture María Sáez-Martí and Anna Sjögren


We analyze the evolution of cultural traits when parents purposefully invest resources in order to socialize their children to the cultural traits that maximize child lifetime utility. We assume that children are not passive in their adoption of traits from peers. Instead they are guided by an evaluation of the merit of traits. We show that such evaluation is likely to render this process of "oblique transmission" biased. We then show that when transmission of traits from society is biased or frequency dependent, cultural diversity is sustainable even when all parents strive to transmit the same trait. We also show that demand for cultural pluralism on the part of parent does not guarantee cultural diversity.

 

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se